Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej czy modernizacja oczyszczalni ścieków – to niektóre z projektów realizowanych w województwie mazowieckim dzięki dofinansowaniu z Programu Infrastruktura i Środowisko.

Na Mazowszu przy pomocy środków unijnych realizowany jest m.in. projekt „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie Józefowa”. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 155 mln zł, zaś kwota dofinansowania z Funduszu Spójności to 89 mln zł. Celem projektu jest budowa 78 km kanalizacji sanitarnej i 62 km sieci wodociągowej. Dzięki realizacji inwestycji do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostanie przyłączonych 9450 osób, a 6400 osób uzyska dostęp do sieci wodociągowej.

Środki z POIiŚ przyczynią się także do zapewnienia prawidłowej gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Kozienice. Wartość projektu to 74 mln zł, natomiast dofinansowanie wynosi 33 mln zł. Dzięki realizacji przedsięwzięcia wybudowanych zostanie 40 km kanalizacji sanitarnej oraz 45 km sieci wodociągowej.

Ponadto unijne dofinansowanie w wysokości 30 mln zł (koszt całkowity inwestycji to 42 mln zł) otrzymała Gmina Łochów na rozbudowę i modernizację systemu odbioru i oczyszczania ścieków komunalnych. Zakres projektu obejmuje budowę 40 km kanalizacji sanitarnej i modernizację oczyszczalni ścieków. Za sprawą przedsięwzięcia do wybudowanej sieci kanalizacyjnej przyłączone zostaną 3 832 osoby.

13 mln zł – to natomiast kwota unijnego dofinansowania dla PWK "Legionowo" Sp. z o.o. na realizację projektu „Budowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej w Legionowie – III etap”. Jego zakres obejmuje budowę i modernizację kanalizacji sanitarnej oraz budowę 2 przepompowni ścieków.

Kolejnym projektem realizowanym dzięki dofinansowaniu z POIiŚ na Mazowszu jest modernizacja oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Nowym Dworze Mazowieckim. Całkowity koszt przedsięwzięcia wynosi 31 mln zł, zaś dofinansowania 14 mln zł.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj