Koleje Mazowieckie zapowiadają podniesienie cen biletów kolejowych w przyszłym roku. Powodem są rosnące koszty energii elektrycznej.

We wrześniu PKP Energetyka poinformowała Koleje Mazowieckie, że 1 stycznia 2019 r. wprowadzi nowy cennik dla energii elektrycznej trakcyjnej. Z pisma wynika, że nowa cena energii w taryfach Bt21 i Bt21L będzie kształtowała się na poziomie 470,22 zł/MWh Koleje Mazowieckie zawarły umowę z PKP Energetyka S.A., która obowiązuje do 31 sierpnia 2019 r. Po tym terminie zmiana cennika spowoduje dla KM wzrost ceny 1 MWh o około 80 proc., przy utrzymaniu podanej ceny.

Koleje Mazowieckie przeanalizowały koszty energii zaplanowane na 2018 rok (104,5 mln zł) i porównała z kosztami zużycia energii wynikającymi z nowego cennika. Z analizy wynika, że w 2019 r. koszty wzrosną o 37,3 mln zł, tj. o około 36 proc. Przy założeniu, że nowe stawki miałyby obowiązywać przez cały 2019 r., koszty energii elektrycznej dla KM byłyby wyższe o około 71,6 mln zł, tj. o około 68 proc.

– Tak znaczący wzrost cen energii trakcyjnej spowoduje drastyczny wzrost kosztów działalności KM. Spółka może nie udźwignąć ciężaru związanego z tak gwałtowną podwyżką cen energii trakcyjnej. To może być poważny czynnik hamujący dostępność usług kolejowych na Mazowszu. Koszty energii już są jedną z najwyższych naszych pozycji kosztowych. Taka skokowa podwyżka cen energii będzie miała bezpośredni wpływ na znaczącą podwyżkę cen biletów – powiedział Czesław Sulima, członek zarządu Kolei Mazowieckich.

Źródło: Koleje Mazowieckie, RDC

Czytaj więcej

Skomentuj