Dzisiaj w Starachowicach rozpoczęła się II Ogólnopolska Konferencja “Mechaniczno-biologiczne przetwarzanie odpadów komunlanych”, która potrwa do 8 maja. Konferencja poświęcona jest głównie praktycznej stronie funkcjonowania zakładów mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (MBP).

Na konferencji omówione zostaną bariery ograniczające rozwój takich instalacji w Polsce oraz opłacalność ich funkcjonowania. Nie zabraknie również sesji poświęconej wykorzystywaniu produktów z instalacji MBP, jako alternatywnego paliwa dla cementowni. 

W ostatni dzień spotkania planowany jest wyjazd techniczny do Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych w Radomiu – Wincentowie. Zakład ten ma być wykorzystywany do przetwarzania całego strumienia wytwarzanych w regionie odpadów komunalnych zmieszanych oraz frakcji odpadów zbieranych selektywnie.

W konferencji udział wezmą przedstawicieli samorządów, zakładów gospodarki odpadami, firm zbierających, transportujących i przetwarzających odpady, izb i stowarzyszeń branżowych oraz producentów sprzętu wykorzystywanego w gospodarce odpadami.

Organizatorem konferencji jest firma Abrys z Poznania. Serwis www.komunalny.pl jest patronem medialnym imprezy.

Pobierz program konferencji tutaj.


 

Czytaj więcej

Skomentuj