W Gdyni trwa trzydniowa konferencja dotycząca technologii mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, która jest szansą na osiągnięcie wymaganych poziomów redukcji odpadów ulegających biodegradacji trafiających na składowiska.

Podczas obrad poruszone zostaną najbardziej istotne i aktualne kwestie związane z przyszłością MBP jako jednego z elementów systemu gospodarki odpadami komunalnymi w naszym kraju. Gdyńska konferencja będzie okazją do spotkania specjalistów z branży, którzy są zaangażowani w proces konsultacyjny związany z przygotowaniem projektu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych.

W Radzie Programowej konferencji zasiada prof. dr hab. Andrzej Jędrczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz dr inż. Ryszard Szpadt z Politechniki Wrocławskiej.

W trakcie konferencji blisko 25 ekspertów z kraju i zagranicy zaprezentuje swoje doświadczenia oraz nowe rozwiązania technologiczne i techniczne instalacji MBP. Omówione zostaną takie zagadnienia jak: aspekty organizacyjne i prawne MBP (w tym ostatnia wersja projektu Rozporządzenia o MBP), rola MBP w gospodarce odpadami, zakład MBP jako przykład instalacji regionalnej, optymalizacja procesów kompostowania i MBP. W trzecim dniu zaplanowano wyjazd techniczny do Zakładu Utylizacyjnego Sp. z o.o. w Gdańsku Szadółkach.

Organizatorem Konferencji jest firma ABRYS z Poznania. Serwis www.komunalny.pl jest patronem medialnym tego wydarzenia.

Więcej szczegółów można znaleźć pod adresem:
http://www.abrys.pl/szkolenia-i-konferencje/szkolenia-i-konferencje/


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj