Debata nt. nowego projektu rozporządzenia o MBP będzie jednym z punktów konferencji „Rozporządzenie o MBP – kierunki rozwoju i zmian w branży”, która rozpoczyna się dziś w Białce Tatrzańskiej. W wydarzeniu udział zapowiedzieli m.in. Janusz Ostapiuk, Podsekretarz Stanu z Ministerstwa Środowiska oraz Tadeusz Arkit i Ewa Wolak – posłowie na Sejm RP.

Program tegorocznej konferencji jest bardzo urozmaicony. W pierwszym dniu omówiona zostanie aktualna sytuacja formalno-prawna dotycząca procesów MBP oraz możliwości finansowania instalacji MBP. Ponadto, obecny na konferencji prof. dr hab. inż. Andrzej Jędrczak z Uniwersytetu Zielonogórskiego, zaprezentuje częściowe wyniki III etapu ekspertyzy mającej na celu przeprowadzenie badań odpadów w 20 instalacjach do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wytypowanych w ramach realizacji II etapu ekspertyzy. Szczegółowo omówione zostaną także procesy biologicznego przetwarzania odpadów i doświadczenia eksploatatorów  instalacji w tym zakresie, a także efektywność instalacji MBP.

O przyszłości RIPOK-ów i instalacji MBP

Jednym z najbardziej oczekiwanych przez przedstawicieli branży odpadowej punktów konferencji jest panel dyskusyjny na temat przyszłości RIPOK-ów oraz instalacji MBP w kontekście najnowszego projektu rozporządzenia Ministra Środowiska z 9 kwietnia br. w sprawie mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów komunalnych. Dyskusję poprowadzi Lech Bojarski, z-ca redaktor naczelnej miesięcznika „Przegląd Komunalny”. Uczestnicy panelu spróbują znaleźć odpowiedzi na szereg pytań nurtujących branżę m.in.: w jakim miejscu jesteśmy obecnie z zagospodarowaniem odpadów i jakie rezultaty przynoszą stosowane technologie związane z ich przetwarzaniem przez instalacje mechaniczno-biologiczne, z czym wiążą się zmiany zapowiadane w najnowszym projekcie rozporządzania o MBP oraz w jakim kierunku branża ma podejmować decyzje inwestycyjne.

Drugiego dnia konferencji przybyli na debatę goście dyskutować będą o wspólnych problemach oraz specyfikacji funkcjonowania w poszczególnych regionach instalacji MBP. Jednym z tematów konferencji będzie też kwestia zamówień publicznych.

Na konferencji poddane dyskusji zostaną też kwestie: MBP jako ogniwo wykorzystania odpadów, odzysk energii z biogazu z odpadów, fermentacja odpadów zmieszanych oraz zagospodarowanie paliw RDF.

W ostatnim, trzecim dniu uczestnicy konferencji będą mieli możliwość zwiedzania instalacji MBP na terenie Składowiska Odpadów Komunalnych Sp. z o.o.w Oświęcimiu.

Organizatorem konferencji jest dział szkoleń i konferencji firmy Abrys. Zachęcamy do zapoznania się ze stroną wydarzenia oraz programem konferencji.

Czytaj więcej

Skomentuj