Prezydent Krakowa Jacek Majchrowski otrzymał Medal Honorowy Związku Miast Polskich przyznany z okazji jubileuszu 20-lecia prezydentury. Wyróżnienie zostało wręczone w piątek, 21 października w Krakowie podczas posiedzenia Zarządu Związku Miast Polskich.

Medal wręczyli Krzysztof Żuk, prezydent Lublina wraz z Andrzejem Porawskim, dyrektorem Biura Związku Miast Polskich.

Prezydent został uhonorowany „w uznaniu wielkiego wkładu w rozwój działalności Związku Miast Polskich podczas dwudziestu lat sprawowania z wyboru mieszkańców funkcji Prezydenta Stołecznego Królewskiego Miasta Krakowa, poprzez aktywny udział w pracach Zarządu Związku, reprezentowanie Związku w Radzie Gmin i Regionów Europy, jako jej wiceprezydent i prezydent wykonawczy, tudzież liczne inne działania na rzecz rozwoju samorządności miejskiej” – czytamy w uzasadnieniu uchwały Zarządu Związku Miast Polskich z dnia 13 maja 2022 roku.

Związek Miast Polskich jest organizacją o bogatych międzywojennych tradycjach. W latach 1917-1939 Związek mógł poszczycić się wieloma osiągnięciami na polu lobbingu legislacyjnego, promocji gospodarczej i kulturalnej miast. Inicjatywa odtworzenia Związku pojawiła się w 1990 roku, po pierwszych po wojnie wolnych samorządowych wyborach (27 maja 1990 roku). Rady blisko 60 miast podjęły, w ciągu kilku miesięcy, uchwały o przystąpieniu do Związku Miast Polskich. W październiku 1990 roku Gmina Kraków zadeklarowała wolę przystąpienia do powstającego Związku Miast Polskich. W styczniu 1991 roku odbył się w Poznaniu, statutowej siedzibie Związku, Kongres Restytucyjny Związku Miast Polskich. Obecnie do Związku Miast Polskich należy ponad 300 miast i miasteczek, w których zamieszkuje ponad 70% ludności Polski. Siedzibą Związku Miast Polskich jest Poznań. Dyrektorem Biura ZMP jest Andrzej Porawski. Prezesem Zarządu Związku jest Senator RP Zygmunt Frankiewicz. Wiceprezesem Zarządu Związku jest Jacek Majchrowski, Prezydent Miasta Krakowa, który z ramienia zarządu organizacji został także opiekunem utworzonej w 2022 roku Komisji ds. klimatu Związku Miast Polskich.

Z polecenia Prezydenta Miasta wydziały urzędu przy współpracy z miejskimi jednostkami organizacyjnymi śledzą prace legislacyjne i co miesiąc przekazują stanowiska z propozycjami zmian do projektów ustaw, rozporządzeń oraz różnego rodzaju programów i planów działania, nad którymi pracuje Parlament. Rocznie weryfikowanych jest około 150 projektów.

Czytaj więcej

Skomentuj