W Chorzowie trwa się III Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa – Metody zagospodarowania osadów ściekowych.

Podejście do gospodarki osadami ściekowymi w chwili obecnej jest już diametralnie różne niż 10, 15 czy 20 lat temu, gdy osady pomijano, a problemem nadrzędnym było oczyszczanie ścieków. Dzisiaj gospodarka osadowa traktowa jest na równi z oczyszczaniem ścieków a nawet z większym zaangażowaniem z powodu konieczności wprowadzenia uregulowań i rozwiązań dotyczących ostatecznego zagospodarowania osadów. – Problem osadów ściekowych poruszany jest w KPOŚK, KPGO oraz obowiązujących aktach prawnych. Realizowane obecnie inwestycje w zakresie suszenia i termicznego unieszkodliwiania osadów nastrajają pozytywnie do zmian, z nadzieją, że wkrótce problem osadów ściekowych będzie rozwiązany – mówi prof. dr hab. inż. January Bień, opiekun naukowy konferencji.

W trakcie III już Ogólnopolskiej Konferencji Szkoleniowej "Metody zagospodarowania osadów ściekowych" poruszone zostaną zagadnienia formalno-prawne dotyczące zagospodarowania osadów, doświadczenia w zakresie słonecznego suszenia osadów, wykorzystanie osadów ściekowych do produkcji biogazu oraz możliwości przyrodniczego wykorzystania osadów. 

– Serdecznie zapraszam do wzięcia udziału w konferencji z nadzieją, że znajdą Państwo na niej odpowiedzi na nurtujące Was pytania oraz zapoznają się z najnowszymi osiągnięciami w zakresie gospodarki osadowej – mówi prof. dr hab. inż. January Bień.

Na 14 lutego dla uczestników konferencji zaplanowany jest wyjazd techniczny do suszarni solarnej osadów ściekowych Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Myszkowie oraz suszarni osadów ściekowych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rudzie Śląskiej.

Organizatorem konferencji jest firma ABRYS z Poznania. Więcej szczegółow można znaleźć tutaj.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj