Procedury tworzenia grup zakupowych pod kątem energii elektrycznej, gazu i samochodów elektrycznych rozpoczęła Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia. Prąd i gaz GZM kupowała w grupach już wcześniej; pojazdy elektryczne zamierza kupować wobec wymogów ustawy o elektromobilności.

Zrzeszająca 41 miast i gmin centralnej części woj. śląskiego GZM z mocy tworzącej ją ustawy zajmuje się m.in. transportem publicznym. Obecnie jest organizatorem komunikacji miejskiej w regionie.

Przewodniczący zarządu Metropolii Kazimierz Karolczak poinformował, że wśród najważniejszych ostatnich decyzji znalazło się rozpoczęcie procedur uruchomienia grup zakupowych gazu, energii elektrycznej, a także samochodów elektrycznych. Karolczak wyjaśnił, że ta ostatnia grupa zakupowa zostanie utworzona “z uwagi na potrzebę wypełnienia przez miasta powyżej 100 tys. mieszkańców koniecznych wskaźników posiadania floty pojazdów elektrycznych w ramach danej gminy”.

Samorządy Metropolii grupowo kupują energię elektryczną już od wielu lat. W 2019 r. wspólne postępowanie dotyczyło zakupu blisko 1 terawatogodziny energii elektrycznej na dwa kolejne lata (2020-21). Grupę w tym zakresie utworzyło 113 zamawiających (także spoza GZM), w ramach których działa 326 jednostek. Przy szacunkowej wartości zamówienia 389,7 mln zł brutto, wybrano najtańszą ofertę, za 398,2 mln zł brutto, którą złożyła spółka Tauron Sprzedaż GZE.

W 2019 r. GZM rozstrzygnęła też przetarg na wspólny zakup blisko 225 gigawatogodzin (GWh) gazu w latach 2020-21 dla grupy 25 miast i gmin GZM chcących zakupić paliwo dla 66 jednostek. Szacunkową wartość tego zamówienia określono pierwotnie na ok. 46,7 mln zł. We wspólnym przetargu spółka PGNiG Obrót Detaliczny zaoferowała cenę 38,3 mln zł brutto.

Wolę wspólnego zakupu samochodów elektrycznych przedstawiciele GZM sygnalizowali już wiosną ub. roku. Ustawa z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach alternatywnych nakłada bowiem na samorządy obowiązek stopniowej elektryfikacji floty. Od stycznia 2022 r. 10 proc. wykorzystywanych przez nie pojazdów mają stanowić auta elektryczne.

 

Czytaj więcej

Skomentuj