W ostatnim tygodniu listopada rozpoczną się konsultacje społeczne dokumentu “Kierunki rozwoju i zarządzania terenami zieleni w Krakowie na lata 2017 – 2030”. Do wyrażenia opinii na ten temat zapraszają Wydział Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Kraków oraz Miejskie Centrum Dialogu.

Kraków przygotowuje dokument dotyczący kierunków rozwoju i zarządzania terenami zieleni na lata 2017 – 2030.

Nowa strategia, która uwzględni m.in. zagadnienia związane z utrzymaniem oraz rozwojem terenów zieleni, potrzebami mieszkańców i użytkowników miasta oraz jego rozwojem przestrzennym jest przygotowywana metodą partycypacyjno-ekspercką. Nad opracowaniem dokumentu czuwa zespół ekspercki w składzie: architekt krajobrazu dr hab. inż. arch. prof. PK Agata Zachariasz z Politechniki Krakowskiej, dendrolog dr hab. inż., prof. UR Piotr Muras z Uniwersytetu Rolniczego, ekspert w zakresie ochrony przyrody, ornitolog Michał Mydłowski oraz inżynier środowiska dr inż. Tomasz Bergier z AGH. Koordynatorem grupy eksperckiej jest architekt krajobrazu i urbanistka, Agnieszka Kowalewska.

Instalacje także odczuwają załamanie rynku recyklingu

Istotną przyjętej przez miasto metody jest jednak udział społeczności lokalnej w każdym etapie przygotowywania dokumentu. –Zależy nam na tym, żeby rozwój terenów zieleni był odpowiedzią na potrzeby mieszkańców – mówi Agnieszka Kowalewska, koordynatorka projektu.

Prace nad strategią rozpoczęły się od opracowania analizy obejmującej zagadnienia przyrodnicze, funkcjonalne, przestrzenne, społeczne, demograficzne, dotyczące dziedzictwa kulturowego, a także formalno-prawne i organizacyjno-ekonomiczne. To ona zostanie poddana konsultacjom społecznym, które rozpoczną się już w przyszłym tygodniu. Spotkania w formie otwartych warsztatów planowane są w następujących terminach:

  • Dzielnica I Stare Miasto – 26.11.2015 godz. 17.00 w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie, ul. Rajska 1,
  • Dzielnica II Grzegórzki – 24.11. 2015 godz. 17.00 w Krakowskim Szkolnym Ośrodku Sportowym im. “Szarych Szeregów”, Al. Powstania Warszawskiego 6.

Spotkania dla kolejnych dzielnic odbędą się w styczniu i lutym 2016. Warsztaty prowadzić będzie Fundacja Sendzimira.

W kolejnym etapie powstanie koncepcja systemu terenów zieleni poprzedzona ich waloryzacją, która również zostanie przedyskutowana z mieszkańcami w drugim etapie konsultacji społecznych. Stworzona wersja dokumentu będzie podlegać uzgodnieniom z odpowiednimi instytucjami, urzędami, organizacjami i władzami miasta aż wreszcie jej ostateczna wersja zostanie przedłożona Radzie Miasta Krakowa pod obrady.

Więcej na: www.facebook.com/miastowzieleni

Czytaj więcej

Skomentuj