Na wniosek ministra klimatu i środowiska Michała Kurtyki, premier Mateusz Morawiecki powierzył pełnienie obowiązków Głównego Inspektora Ochrony Środowiska Michałowi Mistrzakowi.

Michał Mistrzak zastąpił na stanowisku Marka Chibowskiego. Jak informuje Ministerstwo Klimatu i Środowiska, Mistrzak jest absolwentem studiów prawniczych na Uniwersytecie Wrocławskim oraz studiów menadżerskich na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. To były funkcjonariusz Centralnego Biura Śledczego Policji z dwudziestoletnim stażem.

Michał Mistrzak nie jest nową postacią w Głównym Inspektoracie Ochrony Środowiska – jest współtwórcą Departamentu Zwalczania Przestępczości Środowiskowej, w którym przez ostatnich kilka miesięcy pełnił funkcję zastępcy dyrektora. To współautor największej od lat 90-tych nowelizacji Kodeksu karnego i wykroczeń w zakresie zwalczania przestępczości środowiskowej. Swoje dotychczasowe doświadczenie wykorzystywał do współpracy z centralnymi organami administracji państwowej, organami ścigania i wymiaru sprawiedliwości w celu zwalczania przestępstw przeciwko środowisku, w szczególności prób transportu nielegalnych odpadów do Polski.

W trakcie swojej kariery zawodowej zajmował się zwalczaniem przestępczości zorganizowanej o charakterze transgranicznym, kryminalnym, narkotykowym i ekonomicznym na terenie kraju oraz poza jego granicami. Uczestnik wielu szkoleń w państwach UE dotyczących rozpoznania i zwalczania przestępczości zorganizowanej.

Źródło www.gov.pl

Czytaj więcej

Skomentuj