Rada Gminy w Łowiczu 29 czerwca br. powołała do życia Związek Międzygminny „Bzura”, którego celem jest zaspokajanie potrzeb publicznych i interesów mieszkańców zrzeszonych gmin w zakresie ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. W szczególności wiąże się to z optymalną realizacją zadań dotyczących gospodarki odpadami poprzez realizację kompleksowego regionalnego systemu, w tym budowę i eksploatację zakładu zagospodarowania odpadów komunalnych w Piaskach Bankowych wraz z niezbędną infrastrukturą. W skład Związku wchodzą Głowno, Zgierz, Stryków, Bielawy, Domaniewice, Kiernozia, Łowicz, Łyszkowice, Nieborów, Parzęczew, Piątek i Zduny.
Rozpadło się natomiast porozumienie pomorskich gmin, zawiązane w celu rozbudowy składowiska odpadów w Sięrżnie (zawarte w lutym ub.r.). Dwie gminy – Kartuzy i Przodkowo – postanowiły wycofać się z umowy i wywozić odpady na obiekt w Łężycach. Stąd 3 lipca br. zawarto w Bytowie kolejne porozumienie, zrzeszające 17 gmin, które dotyczy systemu zbierania, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Dzięki temu łatwiej będzie pozyskać pieniądze na zaplanowane działania.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj