11 września br. w Warszawie Ambasador Francji Pierre Ménat, Ambasador Niemiec Reinhard Schweppe, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Rozwoju Regionalnego Tomasz Nowakowski oraz Sekretarz Generalny Związku Powiatów Polskich Rudolf Borusiewicz spotkali się z dziennikarzami, aby poinformować o francusko-polsko-niemieckiej współpracy samorządowej.

Spotkanie prasowe poprzedziło, zaplanowaną na 14-15 września br. w Krakowie, konferencję „Samorządy Trójkąta Weimarskiego w sercu Europy”. Konferencja będzie poświęcona wymianie doświadczeń w zakresie współpracy zdecentralizowanej miedzy samorządami Francji, Niemiec i Polski. Ponad 200 uczestników, głównie radnych, z trzech krajów będzie miało możliwość dyskusji na tematy związane z podnoszeniem atrakcyjności regionów i pogłębianiem spójności terytorialnej. Ponadto, podczas konferencji poruszane będą kwestie związane ze zwalczaniem bezrobocia oraz wykorzystaniem unijnych funduszy.

– Najważniejsze, żeby współpraca samorządów przyczyniała się do jeszcze lepszego wykorzystania europejskich funduszy. Ważne, aby polskie samorządy mogły wykorzystywać doświadczenia zdobyte w ramach współpracy z samorządami francuskimi i niemieckimi – powiedział wiceminister rozwoju regionalnego Tomasz Nowakowski.

Dotychczas w ramach współpracy między polskimi i francuskimi samorządami zawartych zostało ponad 200 umów partnerstwa. Ponad 600 takich umów zostało podpisanych między samorządami polskimi i niemieckim. Samorządy Francji i Niemiec współpracują w ramach 2000 partnerstw. Konferencja w Krakowie będzie okazją do nawiązania kontaktów między samorządami i pogłębiania współpracy między regionami Polski, Niemiec i Francji.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj