W Poznaniu trwa Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON 2014. Przez dwa dni w ramach poszczególnych sesji panelowych omawiane są zagadnienia dotyczące inwestycji w nowe oczyszczalnie ścieków, sprawnego systemu gospodarowania odpadami, nowoczesnych technologii oraz ekoinnowacji.

O randze Kongresu może świadczyć fakt objęcia go patronatem prezydenta RP, Bronisława Komorowskiego „25 lat Wolności”. Wyróżnienie to jest nadawane dla uhonorowania przedsięwzięć i inicjatyw, które – podobnie jak ENVICON – nawiązują do przełomowych wydarzeń 1989 r., ukazują zmiany, jakie zaszły w naszym kraju na przestrzeni ostatniego ćwierćwiecza, i zachęcają do wspólnego świętowania zwycięstwa wolności oraz solidarności.

– Przed 1989 rokiem Polska była jednym z najbardziej zanieczyszczonych państw na świecie – mówił podczas sesji inauguracyjnej prof. Maciej Nowicki, były minister środowiska. – Nasz kraj poczynił od tego czasu największy postęp w dziedzinie ochrony środowiska spośród wszystkich państw byłego bloku wschodniego.

Sesjom tematycznym towarzyszą dyskusje w gronie ekspertów. Taka formuła pozwoli na identyfikację aktualnych i najistotniejszych problemów, na ukierunkowanie działań zaradczych oraz określenie płaszczyzn współpracy pomiędzy wszystkimi podmiotami działającymi w sektorze ochrony środowiska w kraju.

– Ćwierć wieku, które upłynęło od zapoczątkowania gruntownej transformacji Polski, stwarza doskonałą okazję do podsumowania osiągnięć także w dziedzinie ochrony środowiska. Kolejne Kongresy ENVICON, jako nowa formuła zjazdów ekologicznych towarzyszących Targom POLEKO, odzwierciedlały zmieniające się problemy, ukazując jednocześnie systematyczne podnoszenie standardów ochrony środowiska. W tym roku będzie więc okazja do podsumowania dokonań, ale i wskazania zadań w kontekście nowego programu działań Unii Europejskiej w sektorze środowiska – mówi prof. Andrzej Mizgajski, przewodniczący komitetu naukowego ENVICON.

– Dobrą tradycją ENVICON-u jest to, że koncentruje się na newralgicznych problemach inżynierii komunalnej i administracyjnego zarządzania środowiskiem. Także w tym roku jednym z najważniejszych tematów będzie ocena kolejnej fazy transformacji gospodarki odpadami. Również w gospodarce wodno-ściekowej, jako kraj, dalecy jesteśmy od osiągnięcia zadowalającego stanu, a diagnozy i kierunki działań będą prezentowane w ramach odrębnych sesji. Nowym zakresem tematycznym tegorocznej edycji Kongresu będzie problematyka innowacji w ochronie środowiska. To wyraźne dowodzi, że satysfakcja z osiągnięć nie może przysłaniać kolejnych wyzwań, którym sprostamy tylko wówczas, jeśli uda się przełamać tradycyjne ścieżki postępowania tam, gdzie nie zapewniają one należytego postępu. Jestem pewny, że również w tym roku ENVICON będzie ważnym miejscem wymiany wiedzy i doskonalenia umiejętności w dziedzinie ochrony środowiska – przekonuje prof. Andrzej Mizgajski.

Podczas Kongresu odbędzie się także uroczysta Gala, zaplanowana na poniedziałkowy wieczór. Abrys nagrodzi tego wieczoru osoby i instytucje, które swoimi działaniami szczególnie przyczyniły się do poprawy stanu środowiska w naszym kraju. Galę poprowadzi Marcin Prokop, a wieczór uświetni koncert Małgorzaty Ostrowskiej.

Więcej informacji na stronie: http://www.envicon.abrys.pl/

 


 

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj