Wspólnym sadzeniem drzew w Nadleśnictwie Jabłonna zainaugurowano polskie obchody Międzynarodowego Roku Lasów 2011.

– Rok 2011 został uznany za Międzynarodowy Rok Lasów. Jest to ważne wydarzenie w życiu leśników i społeczeństwa. Przy okazji tego święta należy podkreślić, że lasy europejskie i polskie zwiększają swoją powierzchnię i co ważne – są dobrze zarządzane. Powinniśmy się tym chwalić. Nadchodząca Prezydencja będzie doskonałą okazją przedstawienia dorobku polskiego leśnictwa na arenie międzynarodowej. Jednym z najważniejszych tematów jest obecnie sprawa pochłaniania CO2 przez lasy. Będzie to jeden z problemów dyskutowanych w trakcie przygotowań i w czasie Konferencji Klimatycznej w Durbanie – powiedział Janusz Zaleski podsekretarz stanu w MŚ, Główny Konserwator Przyrody z okazji krajowej inauguracji Międzynarodowego Roku Lasów.

Aby podnieść świadomość na temat zarządzania lasami, potrzeby ich ochrony i zrównoważonego rozwoju ONZ na 61. sesji Zgromadzenia Ogólnego w grudniu 2006 r., ustanowiła rok 2011 Międzynarodowym Rokiem Lasów (MRL). Jego główne przesłanie „Lasy dla ludzi” ma uświadomić, że lasy są niezbędne dla przetrwania i dobrobytu ludzi na całym świecie.

Oficjalne rozpoczęcie światowych obchodów MRL odbyło się 2 lutego br. podczas IX sesji Forum Leśnego ONZ (UNFF9) w Nowym Jorku.

Do celów komunikacyjnych Międzynarodowego Roku Lasów należą rozbudzenie świadomości ekologicznej społeczeństwa na temat dobrego stanu europejskich lasów, a także uświadomienie społeczeństwu, że lasy zarządzane zgodnie z zasadami trwałej i zrównoważonej gospodarki leśnej są źródłem tlenu, drewna, energii, a także wielu innych towarów i usług, wzbogacają różnorodność biologiczną, mają korzystny wpływ na środowisko (m.in. pochłaniają węgiel) oraz zapewniają miejsca pracy i piękne środowisko do życia i wypoczynku człowieka. Kolejnym z celów jest zwiększenie atrakcyjności drewna jako surowca i źródła energii poprzez uświadomienie społeczeństwu zdolności odnawiania się lasów europejskich.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj