Dziś w Poznaniu odbędzie się największy w Polsce kongres związany z ochroną środowiska, czyli Międzynarodowy Zjazd Ekologiczny. Corocznie bierze w nim udział ok. 500 przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej, firm komunalnych, polskich i zagranicznych przedsiębiorstw oraz świata nauki. Gośćmi, prelegentami i uczestnikami są osoby, które zajmują najwyższe stanowiska i odgrywają kluczowe role w sektorze ochrony środowiska w Polsce. Zjazd organizowany jest pod patronatem honorowym Ministra Środowiska i towarzyszy najważniejszym w Polsce targom ekologicznym – POLEKO 2010.

Tematyka pierwszego dnia XIV Międzynarodowego Zjazdu Ekologicznego związana będzie z gospodarką odpadami. Stąd temat przewodni: „Nowa jakość w gospodarce odpadami – skutki dla gmin i firm”. Nadrzędnym elementem sprawnego funkcjonowania każdego systemu gospodarowania odpadami jest efektywny model zarządzania nim, a tu kluczową kwestią jest tzw. władztwo nad odpadami. Stąd kontynuacja tematyki i prowadzonych prac nad projektami ustaw dotyczących zmiany systemu gospodarowania odpadami w Polsce.

W zeszłorocznej edycji Zjazdu szczególne miejsce w obradach zajął panel dyskusyjny, który dzięki blisko 300 uczestnikom stał się doskonałą okazją do skonfrontowania poglądów przedstawicieli sfery publicznej i biznesu na temat przyszłości systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Polsce.

Także w tym roku zapowiedziany jest panel dyskusyjny, dający możliwość wypowiedzi wszystkim zainteresowanym stronom. Kolejnym ważnym celem spotkania będzie omówienie kluczowych zagadnień „Cyklu konferencji związanych z gospodarką odpadami”. Naukowcy i specjaliści sprawujący opiekę merytoryczną nad poszczególnymi konferencjami organizowanymi przez firmę Abrys w ciągu mijającego roku dokonają podsumowania tych spotkań.

Zgodnie z długoletnim zwyczajem pierwszy dzień Zjazdu zakończy się uroczystą Galą, podczas której zostaną wręczone nagrody oraz wyróżnienia za działalność na rzecz ochrony środowiska. Drugiego dnia Zjazdu organizowany jest Dzień Narodowy, podczas którego prezentowane są nowoczesne zagraniczne rozwiązania systemowe i techniczne dla gospodarki odpadami, gospodarki wodno-ściekowej oraz energetyki odnawialnej.

Więcej szczegółow oraz program Zjazdu można pobrać tutaj.


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj