Dziś podczas Targów Gardenia w Poznaniu redakcja „Zieleni Miejskiej” we współpracy z Międzynarodowymi Targami Poznańskimi organizuje seminarium Miejska Sztuka Ogrodowa.

Tematem przewodnim tegorocznej edycji jest zieleń osiedlowa. Tereny te mają dla ich mieszkańców ogromne znaczenie. Cenne są ze względu na walory estetyczne, wpływ, jaki wywierają na zdrowie czy możliwość rekreacji. Biorąc pod uwagę dynamikę z jaką w ostatnim czasie budowano osiedla, podczas seminarium będzie można zastanowić się nad ich właściwym zagospodarowaniem oraz przekonać się, że o realizacji terenów zieleni osiedlowej trzeba myśleć zarówno na etapie przygotowania inwestycji jaki i podczas ich użytkowania. Seminarium ma na celu odpowiedzieć na pytanie jak kształtować i modernizować zieleń osiedli w dobie współczesnych potrzeb mieszkańców, korzystając z najnowszej wiedzy ogrodniczej, architektonicznej, zarządzania i psychologii. W programie zostaną przedstawione m.in. przykłady z kraju i zagranicy, oryginalne kompozycje i dobór roślin, nowoczesne technologie, place zabaw. Prelegentami podczas Miejskiej Sztuki Ogrodowej będą naukowcy, praktycy oraz dostawcy technologii. Seminarium skierowane jest do zarządców osiedli, wykonawców zieleni, ogrodników, architektów krajobrazu i architektów.

W programie:

 Zieleń osiedlowa w Polsce – wprowadzenie
 Osiedla Kopenhagi: zieleń na wyciągnięcie ręki
 Istniejące osiedla i kierunki ich modernizacji
 Różne drogi do bezpiecznego osiedla – program  „secured by design".
 Jak poprawnie wykonać tereny zieleni na stropodachach podziemnych części budynków
 Właściwa roślina we właściwym miejscu – zieleń osiedlowa z perspektywy szkółkarza
 Mało znane drzewa i krzewy przydatne do uprawy na terenach osiedli mieszkaniowych
 Wykorzystanie wody opadowej do utrzymania terenów zieleni oraz poprawy warunków hydrologicznych
 Pnącza nie tylko na elewacje budynków
 Nowe formy rekreacji dla dzieci i osób starszych

 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj