Ponad 1600 osób wzięło udział w ogłoszonych przez władze samorządowe miasta Gliwice, konsultacjach społecznych dotyczących wyglądu ulicy Zwycięstwa i jej docelowych funkcji. To ważna część przygotowań do zmiany wizerunku najbardziej reprezentacyjnego traktu w Gliwicach.

Konsultacje miały otwarty charakter i trwały przez cały wrzesień br. Żeby przedstawić swoją opinię, należało odpowiedzieć na pytania zawarte w formularzu konsultacyjnym dostępnym na Gliwickiej Platformie Partycypacyjnej decydujmyrazem.gliwice.pl. Pytania dotyczyły oczekiwań związanych z przyszłymi funkcjami i wyglądem ulicy, a także oceny obecnego jej wykorzystania.

Opinia mieszkańców to podstawa

Zarząd Dróg Miejskich w Gliwicach, który zajmuje się modernizacją ul. Zwycięstwa, podkreśla że poznanie oczekiwań różnego rodzaju użytkowników ruchu, i miejskiej infrastruktury, zarówno kierowców, pieszych, jak i rowerzystów ma tu szczególne znaczenie. Do końca bieżącego roku wszystkie opinie zostaną szczegółowo przeanalizowane. W następnej kolejności wnioski z konsultacji trafią do projektantów, którzy z ich uwzględnieniem, opracują finalną koncepcję zagospodarowania gliwickiej ulicy. Natomiast w pierwszym półroczu 2023 roku powinien zostać ogłoszony i przeprowadzony konkurs na przygotowanie koncepcji architektonicznej, a w drugim półroczu przyszłego roku,  rozpisany zostanie przetarg na przygotowanie projektu i dokończenie dokumentacji. Gliwicki ZDM przewiduje, że projekt powinien być gotowy w drugim półroczu 2024 roku.

Szersze chodniki i spowolnienie ruchu

Dodajmy, że od pewnego czasu, władze samorządowe Gliwic przymierzają się do ożywienia ulicy Zwycięstwa. Chodzi o  połączenie jej walorów historycznych z obecnymi  oczekiwaniami mieszkańców i osób odwiedzających miasto. Do tej pory powstała wstępna koncepcja przebudowy ulicy, zawierająca podstawowe i najistotniejsze założenia, zwłaszcza te dotyczące samej drogi. Zgodnie z tym zamysłem, jezdnia ma być węższa, a ruch samochodowy spowolniony. Chodniki mają być szersze, co pozwoli na wystawianie tam stolików kawiarnianych. W planie jest też montaż elementów małej architektury i nasadzenie roślin. Natomiast planowany pierwotnie, dodatkowy pas ruchu dla przewożącego  pasażerów tzw. pojazdu alternatywnego może zmienić swoje przeznaczenie, a to dlatego, że ewentualny pojazd specjalny i autobusy A4, mogą poruszać się po jezdni wraz z innymi samochodami. Pod uwagę brana jest też m.in. kwestia dotycząca nowych regulacji ruchu rowerowego w tym obszarze.

Strefa skupiająca ludzi

Wyniki wspomnianych konsultacji będą miały wpływ na decyzje o przyszłym wyglądzie ul. Zwycięstwa. Miastu zależy na tym, aby ulica Zwycięstwa nie była głównie ciągiem komunikacyjnym lecz przyjaznym dla mieszkańców miejscem, w którym warto się zatrzymać i umówić ze znajomymi. Jak zapewnia gliwicki ZDM ma to być strefa skupiająca mieszkańców i służąca im w najlepszy możliwy sposób.

Czytaj więcej

Skomentuj