Wiceminister rozwoju regionalnego Janusz Mikuła został dziś odwołany z dotychczas pełnionego stanowiska podsekretarza stanu.

Mikuła odpowiadał za realizację projektów finansowanych z Funduszu Spójności, Mechanizmu Finansowego EOG oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, Transition Facility, Phare, SPO Pomoc Techniczna 2004-2006, SPO Transport, PO PT 2007-2013 i PO Infrastruktura i Środowisko, a także za sprawy związane z ochroną środowiska w inwestycjach infrastrukturalnych.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj