Już ponad 1500 wniosków ma szansę otrzymać dofinansowanie z funduszy europejskich – to o ponad 1200 więcej niż na koniec 2008 r. Oznacza to, że strumień 47,2 mld zł może popłynąć na projekty i inwestycje infrastrukturalne i środowiskowe.

To 5-krotne przyspieszenie wdrażania programu Infrastruktura i Środowisko w porównaniu z końcem 2008 r. (9,8 mld zł). Taka dynamika oznacza, że wkrótce wartość złożonych wniosków sięgnie 50% puli środków przeznaczonych na realizację Programu.

 – Do 21 września br. podpisano 377 umów o dofinansowanie, dzięki czemu już 22,3 mld zł zasila inwestycje o kluczowym znaczeniu dla rozwoju kraju. To niemal 15% przeznaczonych na to pieniędzy. Warto przypomnieć, że na  koniec 2008 r. było to niewiele ponad 44 mln zł – podkreśla wiceminister rozwoju regionalnego Adam Zdziebło. Ponad połowa przeznaczonych środków dofinansowała poprawę infrastruktury szkolnictwa wyższego oraz ochronę dziedzictwa narodowego. Niemal w 1/3 uruchomiono fundusze na uczynienie przedsiębiorstw bardziej przyjaznymi środowisku.

Już 20 dużych projektów zostało przekazanych do zatwierdzenia przez Komisję Europejską. Do końca roku przesłanych zostanie kolejnych 25, w tym 12 z sektora środowiska, 10 dla transportu oraz 3 w ramach sektora energetyki.

Dotychczas ogłoszono 47 konkursów na wszystkie rodzaje inwestycji dofinansowywanych przez program Infrastruktura i Środowisko.  – To oznacza, że pula niemal 21 mld zł dodatkowo wesprze ochronę środowiska, transport, energetykę, ochronę zdrowia i szkolnictwo wyższe. To prawie 70% pieniędzy przeznaczonych na konkursy – podkreślił wiceminister Zdziebło. Najwięcej ogłoszonych konkursów wyłoni najlepsze projekty z zakresu ochrony środowiska (34 konkursy na kwotę 8,5 mld zł, czyli niemal 60% dostępnej kwoty). W sektorach kultury i szkolnictwa wyższego zostały ogłoszone wszystkie zaplanowane konkursy, jak również zakończyły się nabory wniosków o dofinansowanie. Kolejnych 14 konkursów zostanie ogłoszonych do końca 2009 r.

źródło: MRR

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj