Od lutego we wrocławskim Zakładzie Uzdatniania Wody „Na Grobli” działają nowoczesne węglowe i piaskowe filtry. Dzięki nim zdecydowanie poprawiły się smak i jakość wody dostarczanej mieszkańcom Wrocławia. Aktualnie parametry wody pitnej spełniają rygorystyczne normy wymagane przez Unię Europejską. Całkowita przebudowa i rozbudowa Zakładu (prace objęły w sumie kilkadziesiąt różnych obiektów technologicznych) oraz montaż filtrów kosztowały blisko 100 mln zł. Cała kwota pochodziła ze środków Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji. Unowocześnienie stacji było pierwszą z zaplanowanych inwestycji we wrocławskich wodociągach. MPWiK w najbliższych latach ma zamiar przeznaczyć na ten cel ponad 800 mln zł.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj