Milanówek otrzyma ponad 24 mln unijnego dofinansowania na realizację projektu „Modernizacja i rozbudowa systemu infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej Gminy Milanówek”.

Jego celem jest uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Milanówka, poprawa standardu i jakości życia mieszkańców oraz wypełnienie przez aglomerację Grodzisk Mazowiecki wymogów dyrektywy 91/271/EWG. Całkowita wartość inwestycji wynosi 51 mln zł, zaś przyznane dofinansowanie z Unii Europejskiej to 24,2 mln zł.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest budowa blisko 32 km kanalizacji sanitarnej. Projekt zakłada także powstanie stacji uzdatniania wody i czterech przepompowni ścieków. W wyniku realizacji inwestycji do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostaną przyłączone 4 653 osoby. Cały włączony do aglomeracji obszar Milanówka zostanie objęty systemem kanalizacji sanitarnej.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj