Nawet 44 mln zł dofinansowania może dostać aglomeracja Środa Wielkoposka. Ministerstwo Środowiska wydało potwierdzenie w sprawie przyznania dofinansowania z Funduszu Spójności na realizację projektu pn.: Rozbudowa kolektorów sanitarnych i deszczowych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska.

Projekt „Rozbudowa kolektorów sanitarnych i deszczowych z odbudową ulic w aglomeracji Środa Wielkopolska” realizowany będzie na terenie aglomeracji Środa Wlkp. W planach tej inwestycji jest budowa ok. 13,6 km kanalizacji sanitarnej (w tym 13,3 km w ramach modernizacji kanalizacji ogólnospławnej).

Dzięki przedsięwzięciu do wybudowanej sieci kanalizacyjnej zostaną podłączone 2 637 osoby (z czego 2 577 do sieci wybudowanej w wyniku rozdziału kanalizacji ogólnospławnej), a poziom skanalizowania aglomeracji wyniesie 90%.

źródło: wfosgw.poznan.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj