W Henrykowie (gm. Ziębice) ruszyła zmodernizowana oczyszczalnia ścieków. Z nowej inwestycji skorzystają także Wrocławianie. Przez tereny gminy Ziębice przepływa Oława, która jest jednym ze źródeł zaopatrzenia w wodę pitną dla Wrocławia.

Oczyszczalnia zapewni zmniejszenie ilości zanieczyszczeń w tej rzece. Nowe inwestycje są możliwe dzięki 17,7 milionom złotych dotacji z Unii Europejskiej oraz 9,1 miliona złotych pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska we Wrocławiu.

Samorządowcy w ramach projektu pn. Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Henryków oraz budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Ziębice wybudowali także 19 kilometrów z zaplanowanych 25 kilometrów kanalizacji sanitarnej. Z sieci kanalizacyjnej skorzystają skorzysta łącznie około 2,2 tys. mieszkańców miejscowości: Wadochowice, Witostowice, Raczyce, Brukalice, Henryków, Nowy Dwór i Ziębice.

Instalacje także odczuwają załamanie rynku recyklingu

Termin zakończenia realizacji wszystkich robót budowlanych to 2012 r.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj