57 mln zł trafi z Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 na realizację projektów związanych z fotowoltaiką. Z unijnego wsparcie skorzysta 39 beneficjentów.

– Chcemy być zieloną krainą inteligentnych technologii, więc takie projekty doskonale się w tę misję wpisują. Chcemy, żeby Lubuskie było pełne czystej energii – mówi marszałek województwa lubuskiego Elżbieta Anna Polak.

Dofinansowanie przyznano w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020, Osi Priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 3.1 Odnawialne źródła energii. Dzięki uzyskanym środkom w lubuskiem powstanie 86 instalacji fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej 28,17 MW.

Początkowo wartość środków UE przeznaczona na konkurs wynosiła 45 mln zł (w tym na procedurę odwoławczą przewidziano 10% alokacji konkursu). Jednak 26 maja 2020 r. Zarząd Województwa Lubuskiego podjął decyzję o zwiększeniu wartości środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w ramach konkursu do wysokości 61,8 mln zł. Na procedurę odwoławczą przewidziano 4,5 mln zł.

W ramach przyznanych środków powstaną m.in. instalacje fotowoltaiczne w Gminie Górzyca, Międzyrzeczu, Trzcielu, Rzepinie. Na liście znalazły się też mniejsze projekty, np. mikroinstalacja fotowoltaiczna na potrzeby Gminy Górzyca.

Czytaj więcej

Skomentuj