34,8 milionów euro – to łączna suma, jaką Komisja Europejska zamierza wesprzeć około 50 innowacyjnych projektów z zakresu ochrony środowiska.

Zaproszenie do składania wniosków jest otwarte dla produktów, technik, usług i procesów, które ograniczają lub eliminują negatywne oddziaływanie na środowisko, bądź przyczyniają się do optymalnego wykorzystania zasobów.

Zaproszenie do składania wniosków jest otwarte do 6 września 2012 r., a wybranych do finansowania zostanie około 50 projektów.

– W ciągu ostatnich czterech lat, część ekoinnowacyjna programu ramowego na rzecz konkurencyjności i innowacji pomogła wprowadzić na rynek ponad sto innowacyjnych produktów ekologicznych. Program ten pokazuje, w jaki sposób przedsiębiorstwa mogą pomóc naszej gospodarce w osiągnięciu wzrostu w sposób przyjazny dla środowiska, pod warunkiem, że otrzymają właściwe wsparcie. Chciałbym szczególne zachęcić małe i średnie przedsiębiorstwa do składania wniosków o finansowanie, gdyż one właśnie mają do odegrania zasadniczą rolę w ożywieniu gospodarki UE. W ostatnim roku MŚP stanowiły więcej niż 65 proc. wnioskodawców – powiedział Janez Potočnik, komisarz UE ds. środowiska.

W tym roku zaproszenie obejmuje pięć głównych obszarów priorytetowych:

– recykling materiałów
– woda
– ekologiczne produkty budowlane
– przedsiębiorstwa ekologiczne
– sektor żywności i napojów

Przetarg jest ukierunkowany w szczególności na MŚP, które opracowały innowacyjne, ekologiczne, produkty, procesy lub usługi, i które starają się wprowadzić je na rynek. Projekty wybrane w ramach zaproszenia otrzymają dofinansowanie w wysokości do 50 proc. W tym roku wsparcie to otrzyma prawdopodobnie około 50 nowych projektów.

W ramach zeszłorocznego zaproszenia będzie uruchomionych około 50 projektów, a ponad 140 projektów jest już w trakcie realizacji. Projekty dotyczą między innymi przetwarzania starych zużytych telewizorów na płytki ceramiczne, nowych, innowacyjnych mechanizmów sortowania odpadów, innowacyjnych opakowań ekologicznych na mleko oraz nowych technik recyklingu wyrobów włókienniczych.


 

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj