Ponad 600 mln euro na inwestycje ekologiczne z Funduszu Spójności przekaże w 2007 r. Komisja Europejska na konto Narodowego Banku Polskiego – poinformował dziś prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska (NFOŚ) Kazimierz Kujda.- Dotychczas Komisja Europejska przekazała na rachunek NBP 434,7 mln euro, z czego w 2006 r. ponad 147,6 mln euro. Pieniądze, które będą przekazane w 2007 r. to zaliczki i refundacje projektów – powiedział prezes na spotkaniu z dziennikarzami.Kujda podsumował wdrażanie Funduszu Spójności w sektorze "środowisko" w latach 2000-2006. Jego zdaniem w 2006 roku nastąpiło zdecydowane przyspieszenie realizacji przedsięwzięć, które w latach 2000-2005 otrzymały akceptację Komisji Europejskiej o przyznaniu dofinansowania z Funduszu Spójności. Suma kosztów kwalifikowanych wszystkich projektów w latach 2000- 2005 wynosi 4,3 mld euro, w tym dotacja z Funduszu Spójności / ISPA wynosi 2,855 mld euro, pozostała kwota to środki krajowe.Prezes podkreślił, że analiza finansowa projektów z lat 2000-2005 wykazała zaniedbania. W ciągu 6 lat program został zrealizowany w 7 proc. Na lata 2006-2010 pozostało do zrealizowania 93 proc. programu. Kujda dodał, że 2006 r. nadrabiano zaległości z lat 2000-2005. Do końca grudnia 2006 r. zawarto 524 kontrakty. Prezes NFOŚ wyjaśnił, że podstawową barierą w absorpcji środków unijnych były niedostatecznie przygotowane projekty. Od otrzymania decyzji o dofinansowanie do rozpoczęcia robót upływało zazwyczaj 2- 3 lata. Obecnie – jak wyjaśnił – NFOŚ wprowadza rozwiązania, które mają umożliwić realizację projektów po ich zatwierdzeniu. Inną barierą w absorpcji środków było w 2006 roku niewłaściwe przygotowanie materiałów przetargowych przez beneficjentów. Prezes wymienił też trzy projekty, których realizacja jest "niezadowalająca". Projekty te zdaniem Kujdy są objęte szczególnym monitoringiem NFOŚ. Pierwszy projekt, którego realizacja budzi zastrzeżenie to III etap zaopatrzenia w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie. Najtrudniejszy jest kontrakt na modernizacje oczyszczalni ścieków "Czajka". Wartość projektu to 200,6 mln euro, to największy kontrakt proekologiczny realizowany obecnie w Europie. – Niestety do ogłoszonego przetargu nie wpłynęła żadna oferta. Przetarg jest ogłoszony po raz drugi – powiedział Kujda. Drugi projekt to zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty. Trzecim projektem pod szczególną obserwacją Funduszu jest "Program poprawy czystości zlewni rzeki Wisłoka".


Źródło: www.biznes.interia.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj