Budowa sieci kanalizacyjnych, termomodernizacja budynków, likwidacja składowisk niebezpiecznych odpadów oraz edukacja ekologiczna – na realizację ponad 700 przedsięwzięć wspieranych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu trafiło w 2011 roku prawie 107 milionów złotych.

Z dotacji i pożyczek korzystają samorządy lokalne, instytucje, szkoły oraz przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe.
 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu jest finansowany za pośrednictwem samorządu województwa kujawsko-pomorskiego. Środki na działanie WFOŚiGW pochodzą z opłat środowiskowych, czyli podatku ekologicznego, płaconego przez firmy i instytucje z regionu. Jest on proporcjonalny do sposobu, w jaki korzystają ze środowiska – najwięcej płacą podmioty generujące najwięcej odpadów, ścieków i gazów. W Kujawsko-Pomorskiem wpływy z opłat środowiskowych za ubiegły rok wyniosły ponad 102 miliony złotych. Z tej sumy, zgodnie z prawem, 28,3 mln złotych przekazaliśmy gminom, 10,1 mln złotych powiatom, 22 mln złotych Narodowemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a 40,7 mln złotych Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Więcej o opłatach środowiskowych tutaj.

– Wspierane przez fundusz przedsięwzięcia służą ochronie środowiska przed negatywnym wpływem aktywności człowieka. Realizujemy je z myślą o przyszłości naszych dzieci i wnuków – mówi marszałek Piotr Całbecki.

W ubiegłym roku wsparcie WFOŚiGW trafiło na realizację ponad 700 różnego rodzaju proekologicznych przedsięwzięć. Najwięcej z nich, ponad 300, dotyczyło projektów związanych z edukacją ekologiczną – różnego rodzaju konkursów, wydawnictw poświęconych ochronie przyrody oraz imprez, kursów i zajęć z tematyki ekologii. Największe środki, ponad 53 miliony złotych, trafiły na pożyczki na przedsięwzięcia związane z ochroną wód. To wsparcie inwestycji dotyczących głównie budowy kanalizacji oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Inne inwestycje realizowane dzięki dotacjom i pożyczkom z WFOŚIGW to między innymi: termomodernizacja budynków, likwidacja składowisk niebezpiecznych odpadów oraz zakup śmieciarek i specjalistycznego sprzętu do ratownictwa chemicznego.

Przekazywane przez WFOŚIGW bezzwrotne dotacje, mogą pokryć nawet do 90 procent kosztów realizowanego przedsięwzięcia. W 2011 roku WFOŚIGW przeznaczył na ten cel  ponad 20 milionów złotych.

źródło: kujawsko-pomorskie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj