Prawie 86 milionów złotych ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich trafi na realizację inwestycji związanych z budową oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych oraz infrastruktury kanalizacyjnej w województwkie kujawsko-pomorskim.

Podpisanie umów dotyczących wsparcia 86 takich projektów odbyło się 19 lipca w Centrum Sztuki Współczesnej w Toruniu. W uroczystości wzięli udział marszałek Piotr Całbecki oraz wiceprzewodniczący sejmiku województwa Ryszard Bober.
 
– Środki z PROW kierujemy na przedsięwzięcia inwestycyjne nawet w najmniejszych miejscowościach naszego regionu. Dzięki nim zmieniamy polską wieś – mówi marszałek Piotr Całbecki.

Samorząd województwa dysponuje wsparciem w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Limit środków dla województwa kujawsko-pomorskiego dla tego działania został wyznaczony na poziomie 59 863 710 euro (262,4 miliona złotych). Do tej pory podpisano 221 umów o dofinansowanie na łączną kwotę 247,5 miliona złotych. Dzięki oszczędnościom powstałym w wyniku rozstrzygnięć przetargów oraz korekt zleceń płatności do rozdysponowania pozostało w sumie ponad 86,3 miliona złotych.

Te pieniądze trafią do 86 beneficjentów z Kujaw i Pomorza na realizację przedsięwzięć z zakresu gospodarki wodno-ściekowej. Projekty dotyczą między innymi budowy przydomowych oczyszczalni ścieków, systemów kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowych, przepompowni oraz stacji uzdatniania wody. 

Działanie „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” obejmuje także przedsięwzięcia dotyczące wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych oraz tworzenia systemu zbiórki, segregacji lub wywozu odpadów komunalnych. 

źródło: kujawsko-pomorskie.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj