Polska zarobiła kolejne 80 mln zł na termomodernizację budynków takich jak szkoły i szpitale w całym kraju. Inwestycje finansujemy, sprzedając Bankowi Światowemu jednostki emisji gazów cieplarnianych. Polska zarobiła już na “zazielenianie” blisko 780 mln zł.

– To kolejny dowód, że na redukcjach gazów cieplarnianych dokonanych w ramach Protokołu z Kioto Polska może zarabiać pieniądze – podkreśla minister Korolec, podpisujący umowę.

Minister środowiska podpisał dwie kolejne umowy sprzedaży tzw. jednostek przyznanej emisji gazów cieplarnianych w globalnym systemie rozliczeń (tzw. jednostki AAU). Zarobione w ten sposób ponad 80 mln zł (ponad 20 mln euro) zostaną przeznaczone na dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, czyli szkół i szpitali w całym kraju. Kupującym jest Bank Światowy działający na rzecz Hiszpanii i Belgii.

Polska do dnia dzisiejszego zawarła dziesięć umów sprzedaży jednostek AAU, w tym cztery umowy z Bankiem Światowym na rzecz Hiszpańskiego Funduszu Węglowego i Funduszu Węglowego dla Europy (Belgia region flamandzki). Łączna kwota jaką Polska zarobiła na zazielenianie to blisko 780 mln zł (195 mln euro).

Polska wygenerowała uprawnienia AAU, ponieważ aż o 30 proc., względem wymaganych 6 proc., zmniejszyła emisję gazów cieplarnianych w ramach zobowiązań z Protokołu z Kioto, międzynarodowego zobowiązania klimatycznego. Uprawnienia sprzedajemy z powodzeniem od 3 lat, generując w ten sposób przychody do specjalnego programu inwestycyjnego, tzw. Systemu Zielonych Inwestycji (tzw. zazielenianie).

 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj