2049 r. zapisany w umowie społecznej jest datą obowiązującą jako termin odejścia Polski od węgla – zapewnia minister klimatu Anna Moskwa. Podkreśla też potrzebę uelastycznienia tzw. ustawy odległościowej. Nie wskazała jednak perspektywy czasowej planowanej nowelizacji.

Podczas konferencji w Mościskach pod Warszawą minister Moskwa była pytana, czy data odejścia Polski od węgla w 2049 r. jest aktualna i czy jest planowane odblokowanie tzw. ustawy 10h.

Minister klimatu zapewniła, że 2049 r. z umowy społecznej jest datą obowiązującą jako termin odejścia Polski od węgla. W podpisanej w 2021 r. umowie społecznej dotyczącej transformacji sektora górnictwa kamiennego ustalono terminy zakończenia eksploatacji węgla kamiennego w poszczególnych kopalniach w perspektywie do końca 2049 r.

Odnosząc się do rozwoju OZE i nowelizacji tzw. ustawy odległościowej Moskwa podkreśliła, że w rewizji polityki energetycznej rząd stawia na zwiększenie rozwoju energetyki wiatrowej na lądzie i morzu.

– To oznacza rewizję planu gospodarowania morskiego i sprawdzenia możliwości potencjału nowych lokalizacji – powiedziała szefowa MKiŚ. – W przypadku lądowej energetyki wiatrowej, to jest kontynuacja już rozpoczętej zmiany ustawy.

Przypomniała, że w projekcie nowelizacji ustawy odległościowej, w której zapisano zasadę 10H, założono przejście od sztywnych ram w kierunku dialogu społecznego, uzgodnień z gminą i lokalną społecznością.

Podkreśliła, że ze względów bezpieczeństwa i względów środowiskowych minimalna odległość pomiędzy budynkami mieszkalnymi a wiatrakami musi być zachowana.

– W projektowanej ustawie jest 500 m. Między 500 m a 10 h jest przestrzeń na dialog. Jest to ważna decyzja dla lokalnej społeczności, która ma prawo głosu i ma prawo zdecydować, w jakiej odległości chciałaby mieć te wiatraki. Jesteśmy przekonani, że uelastycznienie tych przepisów jest potrzebne – powiedziała Moskwa nie wskazując jednak perspektywy czasowej planowanej nowelizacji.

Obowiązująca zasada 10h wymaga, aby odległość pomiędzy budynkiem mieszkalnym a elektrownią wiatrową była równa przynajmniej dziesięciokrotności całkowitej wysokości elektrowni wiatrowej. Prace nad projektem nowelizacji ustawy rozpoczęto na początku 2020 r. Projekt noweli przewiduje utrzymanie wprowadzonej w 2016 r. generalnej zasady 10H. Miejscowy plan zagospodarowania będzie mógł zezwolić na mniejszą odległość od budynku, ale nie mniej niż 500 m.

Czytaj więcej

Skomentuj