– Koszty wynikające z obowiązku nabycia przez elektrownie uprawnień do emisji CO2 są zalewie jednym z czynników kształtujących ceny energii elektrycznej w Polsce. Myślę, że ich wzrost będzie stosunkowo nieduży w perspektywie lat 2013-2020 – mówi wiceminister gospodarki Marcin Korolec.

Podczas konferencji pt. „Realizacja pakietu klimatyczno-energetycznego w Polsce i jego wpływ na krajowy sektor energetyczny”. wiceminister zwrócił uwagę na czynniki, które składają się na koszt energii elektrycznej w Polsce. – Wpływa na niego cena paliwa, transportu i odtworzenia mocy, a także akcyza – podkreślił. Dodał również, że w tej chwili sama cena uprawnienia do emisji zawarta w koszcie energii elektrycznej, wytwarzanej z węgla, jest stosunkowo niewielka.

Wiceszef resortu gospodarki zauważył także, że postanowienia zawarte w pakiecie klimatyczno-energetycznym wymuszają na polskiej energetyce szybkie inwestycje w nowe moce wytwórcze oraz technologie czystego węgla. – Jesteśmy zobowiązani pokazać Komisji Europejskiej, że środki, które zaoszczędziły elektrownie w wyniku zwolnienia ich z obowiązku zakupu uprawnień na aukcjach, zostały przeznaczone na inwestycje. Odbudowa mocy jednak skutkuje potrzebą wzrostu cen energii elektrycznej dla odbiorców końcowych – podkreślił.

Wiceminister Korolec przypomniał, że w latach 2013-2020 uprawnienia rozdawane polskim elektrowniom nie będą podlegały handlowi. – Wydaje mi się zatem, że mechanizmy rynkowe zapobiegną przeniesieniu ceny darmowego uprawnienia na cenę energii elektrycznej. To w tej chwili zasadnicza różnica między obecnym systemem a tym, z którym będziemy mieli do czynienia w latach 2013-2020– zauważył.

Podkreślił również, że 2020 r. będzie rokiem pełnego wprowadzenia pakietu klimatycznego oraz pełnej odpłatności za wszystkie prawa do emisji. – Będzie się to prawdopodobnie wiązało ze wzrostem cen energii wytwarzanej z węgla. Mam jednak nadzieję, że wymusi ona na administracji i biznesie podjęcie działań, które ograniczą wzrost cen – dodał.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj