Resort środowiska rozpoczął nabór wniosków o przyznanie Nagrody Ministra Środowiska za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze w zakresie ochrony, kształtowania i użytkowania środowiska oraz jego zasobów.

Nagroda Ministra Środowiska jest wyróżnieniem przyznawanym za innowacyjne prace naukowo-badawcze z zakresu ochrony środowiska, nakierowane na zastosowanie praktyczne, wyróżniające się efektami naukowymi, gospodarczymi i społecznymi.

O przyznanie nagrody mogą ubiegać się wyższe uczelnie, placówki naukowe PAN, jednostki badawczo-rozwojowe, organizacje i stowarzyszenia naukowo-techniczne, a także organy administracji publicznej oraz przedsiębiorstwa wykorzystujące wyniki prac badawczo-rozwojowych.

Nagrody Ministra Środowiska przyznawane są w dwóch kategoriach:

  • za szczególne osiągnięcia naukowo-badawcze (praca zespołowa lub indywidualna),
  • za całokształt działalności naukowo-badawczej (praca indywidualna).

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej MŚ.


UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj