– Uważam, że powinniśmy rozpocząć rzeczywistą debatę o kształcie instrumentów polityki klimatycznej Unii Europejskiej po roku 2020 – powiedział w Sejmie minister środowiska Marcin Korolec podczas wystąpienia podsumowującego ostatnie spotkanie unijnych ministrów środowiska w Brukseli.

Podczas ostatnich obrad w Brukseli, 9 marca, ministrowie UE zgodzili się w sprawie globalnej ochrony klimatu. W rozmowach o większych unijnych ograniczeniach emisji CO2 Rada nie osiągnęła jednak jednomyślności. Polska nie poparła rozwiązań proponowanych przez prezydencję.

– Polska opowiada się za dalszym rozwojem globalnej polityki klimatycznej. Jednak dopóki nie znamy zobowiązań redukcyjnych naszych głównych partnerów gospodarczych takich jak Chiny, Indie czy USA, za wcześnie jest na podjęcie przez UE decyzji w sprawie ścieżki przejścia na gospodarkę niskoemisyjną do roku 2050. Siła Unii Europejskiej polega na umiejętności łączenia różnych stanowisk poszczególnych państw i dostosowywaniu wspólnych ustaleń do różnych ambicji tych państw, a także ich różnych poziomów startowych – mówił minister Korolec.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj