Minister środowiska prof. Maciej Nowicki wystąpi dziś na forum Zgromadzenia Ogólnego Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku. Trwająca od wczoraj sesja jest poświęcona zmianom klimatu.

W pierwszym dniu obrad przemawiali m.in. Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki-moon i burmistrz Nowego Jorku Michael Bloomberg. Odbyły się też panele dyskusyjne.

Minister Maciej Nowicki wziął udział w zamkniętych spotkaniach organizowanych przez Srgjana Kerima, przewodniczącego Zgromadzenia Ogólnego i Ban Ki-moona Sekretarza Generalnego ONZ. Spotkał się również z delegacją duńską, z którą kontynuował tematy rozpoczęte w Kopenhadze w ubiegłym miesiącu, a dotyczące współpracy przy organizowaniu Konferencji Klimatycznych oraz  rozmawiał z Ministrem Środowiska Indonezji.

W swoim przemówieniu minister Nowicki zwróci uwagę na konieczność intensywnych i wspólnych  działań  hamujących globalne ocieplenie, bo przede wszystkim takie mogą dać konkretne, dobre  rezultaty, zaprosi też uczestników nowojorskiego spotkania do Poznania, na XIV Konferencję Klimatyczną w grudniu bieżącego roku.

Pełny tekst wystąpienia  Ministra Środowiska prof. Macieja Nowickiego:
     
"Szanowni Państwo,

Stale jeszcze wiele osób, w tym też i wielu polityków, nie zdaje sobie sprawy z tego, że ludzkość weszła w zupełnie nową fazę swojego rozwoju. Oto człowiek w swej niepohamowanej ekspansji doszedł do granic, jakie wyznacza  fizyczny układ planety, na której żyje. Obecnie rodzaj ludzki jest w stanie wpływać w istotny sposób na skład atmosfery ziemskiej, na zanieczyszczenie rzek i mórz, na erozję gleby i zanik różnorodności biologicznej w skali całej planety. We wszystkich tych przypadkach jest to wpływ negatywny, wpływ niszczący, bo taka właśnie, rabunkowa gospodarka naturalnymi bogactwami Ziemi panowała w minionym, XX wieku.

Te wszystkie zagrożenia mają charakter globalny, wymagają więc akcji na taką samą skalę. Wielką zasługą Organizacji Narodów Zjednoczonych jest podjęcie działań, mających na celu odwrócenie tych tragicznych trendów. Kamieniami milowymi na tej drodze były Szczyty Ziemi w Rio de Janeiro i Johannesburgu. Są tez pierwsze sukcesy. Niewątpliwym sukcesem jest bowiem Konwencja o Ochronie Warstwy Ozonowej. Doprowadziła ona w krótkim czasie do niemal całkowitej eliminacji użycia freonów i halonów, niszczących warstwę ozonową. Dzięki temu zażegnane zostało jedno z największych niebezpieczeństw dla środowiska, a kto wie – może także dla życia na Ziemi.

Ten przykład świadczy o tym, że społeczność światowa jest w stanie zjednoczyć wysiłki dla realizacji zadania uznanego jako ważne w skali globalnej. Takie oto, znacznie większe zadanie stoi przed ludzkością w zakresie ochrony przed antropogennymi zmianami klimatu Ziemi. Teraz, gdy międzynarodowy panel ekspertów IPCC już bez wahania ogłosił, że wpływ działalności człowieka na zmiany klimatu istnieje i jest istotny, nadszedł czas na konkretne działania. Największym,  światowym mechanizmem, który obecnie istnieje jest Ramowa Konwencja ONZ w sprawie ochrony klimatu i jej Protokół z Kyoto. Na XIII Konferencji tej Konwencji, na Bali, określony został action plan, którego wynikiem powinno być określenie zobowiązań do redukcji emisji gazów cieplarnianych w okresie post-Kyoto.  

W imieniu rządu polskiego mam wielki zaszczyt zaprosić wszystkich Państwa na XIV Konferencję tej światowej konwencji, która odbędzie się w tym roku, w dniach 1-12 grudnia w Polsce, w Poznaniu. Na konferencji tej zostanie podsumowany dotychczasowy dorobek Konwencji oraz wyniki osiągnięte w ramach Protokołu z Kyoto . Bardzo zależy nam na tym, aby konferencja poznańska stanowiła ważny krok w kierunku określenia konkretnych działań w zakresie zahamowania  zmian klimatu i przystosowania do zmian, które są nieuniknione. Poznań powinien też być ważnym punktem na drodze do konsensusu co do zobowiązań odnośnie redukcji gazów cieplarnianych, jaki powinien być osiągnięty na konferencji w Kopenhadze w 2009 roku.

Szczególny nacisk na Konferencji w Poznaniu chcielibyśmy położyć na pokazanie konkretnych przykładów udanych transferów technologii oraz działań, dotyczących adaptacji do zmian klimatu, aby te dobre praktyki upowszechnić. Chcemy w formie atrakcyjnej wystawy pokazać innowacje, wynalazki  i nowatorskie rozwiązania organizacyjne, służące redukcji emisji gazów cieplarnianych. Są one rozproszone w wielu instytucjach naukowych i przedsiębiorstwach w wielu krajach świata. Konferencja ONZ, z udziałem przedstawicieli  190 państw, jest znakomitym miejscem, by te konkretne, dobre przykłady pokazać w celu ich jak najszerszego upowszechnienia. Ufam, że ta wystawa, w połączeniu z panelami dyskusyjnymi w ramach konferencji, będzie stanowiła krok w kierunku konkretyzacji działań dla ochrony klimatu Ziemi.

Szanowni Państwo, kończąc, jeszcze raz zapraszam w grudniu do Polski, do gościnnego miasta Poznania ufając, że Konferencja COP-14 będzie ważnym forum dla wypracowania skutecznych metod przeciwdziałania niekorzystnym dla całej ludzkości zmianom klimatu na naszej planecie, na Ziemi."

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj