Na konferencji prasowej 6 grudnia minister środowiska Maciej Nowicki przedstawił cele i zadania resortu oraz priorytety działań na najbliższe lata.

– Powinniśmy pamiętać, że jesteśmy członkami UE i zacząć myśleć jej kategoriami. W Polsce niestety nadal jesteśmy przekonani, że ochrona środowiska jest oderwana od życia gospodarczego i społecznego – mówił Maciej Nowicki. Podkreślił, że w UE nastąpiła zmiana myślenia – chodzi tutaj o gospodarkę opartą na najbardziej nowoczesnej wiedzy, która funkcjonuje z pełnym poszanowaniem ochrony przyrody. – Koegzystencja przemysłu, usług, transportu – jak najbardziej efektywnych i jak najmniej szkodzących środowisku – jest bardzo ważna. Polska, podobnie jak Unia, ma zapis w konstytucji, mówiący o tym, że nasz kraj powinien rozwijać się zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. Powinna to być wytyczna na następne lata rozwoju Polski – mówił Nowicki.

Zdaniem Macieja Nowickiego zrównoważony rozwój kraju  musi opierać się na trzech filarach: ekonomicznym, społecznym i środowiskowym. – Filar środowiskowy jest niezwykle istotny, bez niego rozwój zrównoważony jest niemożliwy. Ta filozofia powinna kierować naszymi decyzjami zarówno w ochronie środowiska , jak i w gospodarce – dodał Nowicki.

Mówiąc o sieci „Natura 2000”, minister poinformował, że do połowy 2008 r.  planuje zamknąć listę wszystkich  obszarów, aby uporządkować tę sferę i przejść do planów zarządzania. – Dopiero wtedy będzie to dobre narzędzie, które wskaże jakie inwestycje mogą być wykonywane, w jaki sposób mogą być zrealizowane i jakie rekompensaty mają być wyznaczane, jeżeli konieczne będzie przeprowadzenie inwestycji na obszarach „Natura 2000” – przekonywał minister.

Minister Nowicki mówił także o Dolinie Rospudy: – Jest to jedyne w Polsce tego rodzaju torfowisko przepływowe, które jest reliktem polodowcowym. Pomimo tego, że w kraju  mamy 10 tysięcy torfowisk, mamy jedną Rospudę. To mówi o wartości tego miejsca. Podkreślam tę wartość, bo z drugiej strony istnieje dramat ludzi w Augustowie, którzy nie chcą już dłużej czekać na rozstrzygnięcia. W tych wszystkich dywagacjach chodzi o czas.  Omawiałem tę kwestię z ministrem infrastruktury i podjęliśmy decyzję, żeby w grudniu zorganizować okrągły stół w powyższej sprawie. Powinniśmy zacząć myśleć pozytywnie. Nie należy bezczynie czekać na werdykt Komisji Europejskiej,  tylko zastanowić się jakie będzie najlepsze rozwiązanie alternatywne. Chciałbym zaprosić do okrągłego stołu  zarówno organizacje pozarządowe, jak i przedstawicieli drogowców, samorządowców, ekspertów i przedstawicieli obydwu ministrów. Obecny rząd zastanawia się, jak rozwiązać sprawę Rospudy, aby obie strony konfliktu były zadowolone – mówił Nowicki.

W sprawie dotyczącej GMO,  minister środowiska powiedział, że chciałby kontynuować  linię prof. Jana Szyszko, aby Polska była wolna od organizmów genetycznie modyfikowanych. Odniósł się też do  kwestii gospodarki odpadami mówiąc, że Polska ma zaległości w stosunku do naszych zobowiązań zapisanych w traktacie akcesyjnym. – Musimy zrobić wszystko, aby poprawić prawo dotyczące odpadów – powiedział Nowicki.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj