Ministerstwo Gospodarki dofinansuje składki członkowskie dla polskich organizacji przedsiębiorców przynależących do międzynarodowych grup lub organizacji branżowych. Termin składania wniosków upływa 31 marca br.

Projekt „Wsparcie udziału organizacji przedsiębiorców w pracach międzynarodowych grup lub organizacji branżowych” zakłada wyłonienie organizacji, którym zostanie udzielona dotacja na pokrycie części składek członkowskich. Jego celem jest zapewnienie silniejszej i efektywniejszej reprezentacji interesów polskich małych i średnich przedsiębiorców na Jednolitym Rynku Europejskim oraz upowszechnianie polskich osiągnięć i doświadczeń za granicą.

W 2009 r. dofinansowanie może wynieść 45 tys. zł. O większe wsparcie, stanowiące dwukrotność kwoty dotacji, będą mogły starać się organizacje pracodawców, zgodnie z Ustawą z dnia 6 lipca 2001 r. o Trójstronnej Komisji do Spraw Społeczno-Gospodarczych i wojewódzkich komisjach dialogu społecznego (Dz.U. z 2001r. nr 100, poz. 1080 z późn. zm.).

Ponadto, dodatkowe dotacje, nie wyższe niż 25 tys. zł, będą mogli otrzymać wszyscy ci beneficjenci, którzy opłacają dwie lub więcej składek.

O dotację będą mogły ubiegać się organizacje zrzeszające przedsiębiorców, które: zgodnie ze statutem nie działają w celu osiągnięcia zysku lub przeznaczają zysk na cele statutowe, dobrze znają problematykę sektora MŚP, zrzeszają przedsiębiorców zaliczanych do małych lub średnich przedsiębiorstw (min. 60 proc. członków), funkcjonują na rynku minimum 2 lata.

Na wnioski organizacji przedsiębiorców Ministerstwo Gospodarki czeka do 31 marca 2009 r.

źródło: mg.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj