W Berlinie trwa nieformalne spotkanie ministrów środowiska z 35 krajów, zorganizowane wspólnie przez rządy Niemiec i Kataru – gospodarza tegorocznej Konferencji Klimatycznej ONZ (COP 18). Tematem jest przygotowanie wspólnego stanowiska na konferencję w Doha w grudniu tego roku.

Spotkanie odbywa się w ramach cyklu „Petersberg Climate Dialogue”, tegoroczne nosi tytuł „Połączenie ambicji i działania”. Uczestnicy spotkania będą przede wszystkim dążyć do wypracowania realnych celów polityki klimatycznej, łączących m.in. ambicje Unii Europejskiej z możliwościami gospodarek państw członkowskich borykających się z kryzysem gospodarczym. Na agendzie rozmów znajduje się także dyskusja o nowym traktacie klimatycznym, który powinien zostać wynegocjowany do 2015 roku i wdrażany począwszy od 2020 oraz sposobach transformacji w kierunku dalszej budowy gospodarek niskoemisyjnych.

Przy jednym stole negocjacyjnym usiedli tym razem tacy politycy jak Angela Merkel, kanclerz Niemiec czy Christiana Figueres, sekretarz wykonawcza Konwencji klimatycznej ONZ (UNFCCC). 

Minister Marcin Korolec w imieniu Polski przedstawiał stanowisko i nasze oczekiwania względem globalnych negocjacji klimatycznych: – Klimat to zagadnienie globalne i teraz nasz wysiłek musimy skupić na jak najskuteczniejszej mobilizacji partnerów z całego świata, żeby włączyli się w ochronę klimatu i negocjowali nowe porozumienie i zobowiązania klimatyczne. Ważny krok zrobiliśmy wspólnie w zeszłym roku w Durbanie, kiedy polska prezydencja w radzie UE negocjowała w imieniu UE, teraz także deklarujemy pełne zaangażowanie. Takie spotkania jak to, z najważniejszymi dla tego obszaru politykami i szefami zaangażowanych instytucji przybliża nas do osiągnięcia celu. Sprawdzian skuteczności ustaleń już w grudniu. Polska jako lider w zakresie redukcji emisji CO2 w ramach Protokołu  z Kioto wnosi do dyskusji zrozumienie dla zarówno krajów roziniętych i jak i rozwijających się.

„Petersberg Climate Dialogue” potrwa do 17 lipca. Kolejna runda negocjacji klimatycznych przed tegorocznym szczytem COP 18 w Doha będzie miała miejsce w Bangkoku na przełomie sierpnia i września.

Pierwsze spotkanie z cyklu „Petersberg Climate Dialogue” odbyło się w 2010 roku, po szczycie klimatycznym w Kopenhadze w 2009 roku. Cykl tych spotkań ma za zadanie wesprzeć międzynarodowe negocjacje przed Konferencjami Klimatycznymi ONZ.

źródło: MŚ

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj