W Berlinie trwa nieformalne spotkanie ministrów środowiska z 35 krajów, zorganizowane wspólnie przez rządy Niemiec i Kataru – gospodarza tegorocznej Konferencji Klimatycznej ONZ (COP 18). Tematem jest przygotowanie wspólnego stanowiska na konferencję w Doha w grudniu tego roku.

Spotkanie odbywa się w ramach cyklu „Petersberg Climate Dialogue”, tegoroczne nosi tytuł „Połączenie ambicji i działania”. Uczestnicy spotkania będą przede wszystkim dążyć do wypracowania realnych celów polityki klimatycznej, łączących m.in. ambicje Unii Europejskiej z możliwościami gospodarek państw członkowskich borykających się z kryzysem gospodarczym. Na agendzie rozmów znajduje się także dyskusja o nowym traktacie klimatycznym, który powinien zostać wynegocjowany do 2015 roku i wdrażany począwszy od 2020 oraz sposobach transformacji w kierunku dalszej budowy gospodarek niskoemisyjnych.

Przy jednym stole negocjacyjnym usiedli tym razem tacy politycy jak Angela Merkel, kanclerz Niemiec czy Christiana Figueres, sekretarz wykonawcza Konwencji klimatycznej ONZ (UNFCCC). 

MTP 300 x 250

Minister Marcin Korolec w imieniu Polski przedstawiał stanowisko i nasze oczekiwania względem globalnych negocjacji klimatycznych: – Klimat to zagadnienie globalne i teraz nasz wysiłek musimy skupić na jak najskuteczniejszej mobilizacji partnerów z całego świata, żeby włączyli się w ochronę klimatu i negocjowali nowe porozumienie i zobowiązania klimatyczne. Ważny krok zrobiliśmy wspólnie w zeszłym roku w Durbanie, kiedy polska prezydencja w radzie UE negocjowała w imieniu UE, teraz także deklarujemy pełne zaangażowanie. Takie spotkania jak to, z najważniejszymi dla tego obszaru politykami i szefami zaangażowanych instytucji przybliża nas do osiągnięcia celu. Sprawdzian skuteczności ustaleń już w grudniu. Polska jako lider w zakresie redukcji emisji CO2 w ramach Protokołu  z Kioto wnosi do dyskusji zrozumienie dla zarówno krajów roziniętych i jak i rozwijających się.

„Petersberg Climate Dialogue” potrwa do 17 lipca. Kolejna runda negocjacji klimatycznych przed tegorocznym szczytem COP 18 w Doha będzie miała miejsce w Bangkoku na przełomie sierpnia i września.

Pierwsze spotkanie z cyklu „Petersberg Climate Dialogue” odbyło się w 2010 roku, po szczycie klimatycznym w Kopenhadze w 2009 roku. Cykl tych spotkań ma za zadanie wesprzeć międzynarodowe negocjacje przed Konferencjami Klimatycznymi ONZ.

źródło: MŚ

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj