W niedzielę 28 czerwca br. w Belgradzie zakończyło się spotkanie wysokiego szczebla ministrów i wiceministrów środowiska dotyczące międzynarodowego zarządzania środowiskiem.

25. Rada Zarządzająca UNEP (United Nations Enviromental Programme), która odbyła się w Nairobi w lutym br., postanowiła o konieczności zintensyfikowania działań w sprawie Międzynarodowego Zarządzania Środowiskiem – International Environment Governance (IEG), poprzez włączenie ministrów środowiska i przedstawicieli wysokiego szczebla w proces dyskusji nad zmianami niezbędnymi dla zintegrowania działań środowiskowych w ramach systemu Narodów Zjednoczonych. Spotkanie w Belgradzie było pierwszym z przewidywanych 3 spotkań, których konkluzje i konkretne wskazania w zakresie międzynarodowego zarządzania środowiskiem powinny zostać przedstawione na 26. Sesji Rady Zarządzającej (Bali, 2010).

Kompleksowa reforma ONZ w zakresie międzynarodowego zarządzania środowiskiem, stanowi jeden głównych celów postawionych przed UNEP. Celem spotkań jest analiza obecnej sytuacji oraz wypracowanie wspólnej wizji procesu międzynarodowego zarządzania środowiskiem. Podczas spotkania w Serbii omawiano przede wszystkim kwestie dotyczące integracji działań poszczególnych agend i programów ONZ, które obecnie zajmują się ochroną środowiska, wzmocnienie wykorzystania dostępnych analiz i badań naukowych w tym zakresie, usprawnienia zarządzania i powiązania prac poszczególnych organizacji odpowiedzialnych za realizację konwencji i umów multilateralnych dotyczących ochrony środowiska (MEA) oraz zapewnienia odpowiedniego finansowania w ramach IEG.

W spotkaniu udział wziął Achim Steiner, Dyrektor Zarządzający UNEP, który zwrócił uwagę na istotną potrzebę pogłębienia dyskusji nad środowiskowymi aspektami zrównoważonego rozwoju oraz intensyfikacji prac nad koncepcją zielonej ekonomii – green economy oraz zielonego wzrostu – green growth.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj