9 i 10 lipca w Krakowie spotkali się ministrowie środowiska państw Grupy Wyszehradzkiej. Podpisali Wspólne Oświadczenie zacieśniające współpracę, szczególnie w zakresie: transgranicznego przemieszczania odpadów, określenia udziału energii odnawialnej w procesie termicznego przekształcania odpadów komunalnych oraz wspólnej wizji porozumienia w sprawie zmian klimatu.

Gośćmi ministra Nowickiego byli ministrowie środowiska: Czech – Karel Blaha, Węgier – Istvan Kling oraz Słowacji – Miroslav Sebek. Dwudniowe obrady zakończyło podpisanie wspólnego oświadczenia, zwierającej konkretne postanowienia dalszej współpracy.

– Jestem bardzo zadowolony z przebiegu spotkania – powiedział podsumowując minister Maciej Nowicki. W Krakowie omówiliśmy szereg konkretnych problemów. Chciałbym szczególnie podkreślić dobre nastawienie krajów, aby zajmować się wyzwaniami, które stoją przed ochroną środowiska, w zgodzie ze zrównoważonym rozwojem – dodał minister.

W oświadczeniu ministrów pojawiły się zapisy dotyczące nielegalnego transgranicznego przemieszczania odpadów oraz uregulowanie odpowiedzialności państw w tym zakresie. Ministrowie zarekomendowali konieczność jednoznacznego określenia tej kwestii na forum unijnym, ponieważ problem dotyczy wszystkich krajów wspólnoty.

Ministrowie rozmawiali także o projekcie nowej dyrektywy w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, która ma zastąpić dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2002/96/WE z 27 stycznia 2003 r. w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Kraje V4 osiągnęły wymagane limity zbiórki zużytego sprzętu. Polska nadal pracuje nad osiągnięciem wyznaczonych minimów. Unia proponuje wprowadzenie nowego sytemu rozliczania elektrośmieci – wartość wyrażoną w kilogramach chce zamienić na wartość  procentową. Ma być odzyskiwane, zdaniem Komisji Europejskiej, 65% sprzętów w stosunku do masy nowych produktów wprowadzonych na rynek. Zdaniem ministrów V4 dyskusji wymaga wygórowana wysokość limitu.

Ponadto ministrowie dyskutowali kwestie dotyczące przeciwdziałania zmianom klimatu oraz nowego porozumienia w Kopenhadze, które właśnie były przedmiotem rozmów prowadzonych przez przedstawicieli krajów grupy G8 we Włoszech. We wspólnym oświadczeniu zadeklarowano wagę redukcji emisji, która umożliwi ograniczenie wzrostu średniej temperatury na świecie.

Wspólne oświadczenie ministrów Środowiska państw Grupy Wyszehradzkiej zawiera także omówienie wyzwań wynikających z dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie jakości powietrza i czystości powietrza dla Europy (CAFE – Clean Air for Europe).

Zajęto się również tematyką ochrony przyrody, w tym obszarów Natura 2000 w dyskusji o przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej po 2013 r. Ponadto ministrowie wymienili się doświadczeniami związanymi z termicznym przekształcaniem odpadów komunalnych.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj