Wiceminister środowiska Stanisław Gawłowski bierze dziś udział w posiedzeniu Rady UE ds. Środowiska, któremu przewodniczy Martin Bursík, Wicepremier i Minister Ochrony Środowiska Republiki Czeskiej.

Program obrad ministrów środowiska krajów członkowskich UE przewiduje m.in. dalsze rozwijanie stanowiska UE w sprawie całościowego porozumienia dotyczącego klimatu po roku 2012 oraz podjęcie przez Radę decyzji w sprawie tymczasowego zakazu stosowania i sprzedaży zmodyfikowanej genetycznie kukurydzy MON 810 na Węgrzech i w Austrii oraz T25 w Austrii. Planowane jest również omówienie zmian w Międzynarodowej konwencji o uregulowaniu połowów wielorybów i jej zbiorze regulacji. Ponadto przewidziana jest debata na temat kierunków polityki w sprawie emisji przemysłowych, w tym zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i ich kontroli.

Ministrowie Środowiska zapoznają się również ze śródokresową oceną wykonania wspólnotowego planu działania na rzecz różnorodności biologicznej i wynikami 25. Sesji Rady Zarządzającej UNEP, która odbyła się ubiegłym miesiącu w Nairobi. Omówią także kwestie przygotowań do posiedzenia ministrów środowiska krajów G8, które przewidziane jest w kwietniu tego roku.

źródło: mos.gov.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj