Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju opublikowało Wytyczne w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020.

Wytyczne mają na celu ujednolicenie warunków i procedur wdrażania programów operacyjnych na lata 2014-2020 w zakresie rewitalizacji. Dokumentem odniesienia dla nich jest Umowa Partnerstwa, która jest formalnym zapisem warunków do właściwego przebiegu tego procesu.

Obok kwestii definicyjnych, w dokumencie omówione są także szczegóły związane ze wsparciem projektów rewitalizacyjnych środkami poszczególnych celów tematycznych i priorytetów operacyjnych. Wsparcie projektów z funduszy UE przewidziane jest głównie w ramach regionalnych programów operacyjnych. Dodatkowym, komplementarnym źródłem ich finansowania pozostają krajowe programy operacyjne.

Ekorozwój Kraków 300 x 250

Elementem kwalifikowania projektów do wsparcia środkami UE jest weryfikacja programów rewitalizacji, co do których minimalne wymogi określają wytyczne. Mają one gwarantować wysoka jakość powstających projektów. Dopuszczają też różne sposoby ich weryfikacji tak, aby instytucje zarządzające mogły w miarę swobodnie dopasować je do swoich potrzeb i możliwości.

Piotr Popa, rzecznik prasowy w Biurze Ministra Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju poinformował nas, że na szeroko rozumiane działania rewitalizacyjne na lata 2014-2020 przewidziano 25 mld zł. Najwięcej, bo 22 mld zł będzie pochodzić z programów unijnych, 15 mld zł z regionalnych, 7 mld z krajowych, a 3 mld ze środków budżetu państwa oraz samorządów.

Pełna treść dokumentu znajduje się na stronie MIR.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj