Po ponad 18 latach działania na rzecz ekologii EkoFundusz kończy swoją misję. Niemal 1500 inwestycji za 8 mld zł (w tym z EkoFunduszu 2,5 mld zł) i strategiczna rola w cywilizacyjnym skoku, jaki dokonał się w Polsce w ochronie środowiska po 89 r. to najkrótsze podsumowanie działań fundacji.

Podczas uroczystości prof. Maciej Nowicki, wieloletni prezes EkoFunduszu i dwukrotny minister środowiska, otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne osiągnięcia w dziedzinie ochrony środowiska. 

– "To wysokie odznaczenie państwowe przyjmuję jako ukoronowanie mojej 47-letniej drogi zawodowej w służbie mojej Ojczyźnie, jako naukowiec, minister, prezes EkoFunduszu i ekspert na forum międzynarodowym. Widziałem, jak na moich oczach zmieniała się Polska, jak poprawiał się stan środowiska i cieszyłem się, że swoją pracą mogłem także przyczyniać się do tej poprawy" –  mówił Minister Nowicki po odznaczeniu.

Fundacja EkoFundusz została ustanowiona w 1992 r. przez Ministra Finansów, w celu administrowania środkami bezzwrotnej pomocy zagranicznej (tzw. środkami ekokonwersji). Zostały one darowane Polsce na podstawie porozumienia o redukcji i reorganizacji długu Rzeczpospolitej Polskiej, które zawarli w 1991 r. przedstawiciele Rządu RP oraz 17 krajów wierzycielskich skupionych w Klubie Paryskim. Zadaniem Fundacji było finansowanie przedsięwzięć w dziedzinie ochrony środowiska, które mają nie tylko istotne znaczenie w skali regionu czy kraju, ale także wpływają na osiągnięcie celów ekologicznych w skali europejskiej, a nawet światowej uznanych za priorytetowe przez społeczność międzynarodową.

Rok 2010, tj. rok całkowitego spłacenia polskiego długu objętego porozumieniem z Klubem Paryskim, to data zakończenia działalności EkoFunduszu.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj