Ministerstwo Klimatu i Środowiska chce ujednolicić wykonywanie oceny zaczącego zagrożenia w przypadku zanieczyszczenia ziemi – wynika z opublikowanego w piątek na stronach Rządowego Centrum Legislacji projektu rozporządzenia.

Chodzi o projekt rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie oceny występowania znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska w przypadku zanieczyszczenia powierzchni ziemi, w którym rekomendowanym rozwiązaniem jest wydanie przepisów określających sposób wykonywania oceny znaczącego zagrożenia oraz określenie referencyjnych metodyk modelowania rozprzestrzeniania się substancji w glebie, ziemi i wodach gruntowych.

Według resortu, wydanie projektowanego rozporządzenia umożliwi wykonywanie oceny znaczącego zagrożenia stanowiącej element planu remediacji (usunięcia lub zmniejszenia ilości szkodliwych substancji), w sposób rzetelny i obiektywny. Ponadto, zagwarantuje jednolite podejście do tego zagadnienia na terenie całego kraju dla wszystkich zobowiązanych do remediacji.

“Wydanie projektowanego rozporządzenia stworzy podstawę i ułatwi regionalnym dyrektorom ochrony środowiska weryfikację planów remediacji, w zakresie oceny znaczącego zagrożenia dla zdrowia ludzi lub stanu środowiska oraz podejmowanie decyzji zwalniających władającego powierzchnią ziemi lub innego sprawcę z przeprowadzenia remediacji w niektórych, wyjątkowych przypadkach” – podano w OSR.

Resort wskazuje ponadto, że projekt podlega opiniowaniu przez Komisję Wspólną Rządu i Samorządu Terytorialnego, gdyż dotyczy spraw związanych z samorządem terytorialnym. Projekt nie wymaga natomiast przedstawienia właściwym instytucjom i organom Unii Europejskiej.

Czytaj więcej

Skomentuj