Termin naboru wniosków konkursowych do IX edycji programu “GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii” został wydłużony z 3 lutego do 14 lutego br. – poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Program skierowany jest do przedsiębiorców.

“Informujemy, że w prowadzonym przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska konkursie w ramach IX edycji programu +GreenEvo – Akcelerator Zielonych Technologii+ wydłużony zostaje termin naboru wniosków konkursowych z 3 lutego 2022 r. do 14 lutego 2022 r.” – poinformował resort.

Do konkursu i złożenia wniosków konkursowych zapraszani są polscy przedsiębiorcy będący producentem wdrożonych technologii przynoszących korzyści dla środowiska.

Nabór wniosków konkursowych ruszył 20 grudnia 2021 r. i potrwa do 14 lutego 2022 r. lub do momentu rejestracji 50 wniosków.

Zgodnie z regulaminem, obszary zielonych technologii objęte programem to m.in.: OZE, w tym biopaliwa i biomasa, ogniwa paliwowe, fotowoltaiczne, energetyka wodorowa, energetyka wiatrowa, geotermia i biogaz; przyjazne dla środowiska rozwiązania dla przemysłu wydobywczego, w tym podziemne zgazowanie, odmetanowianie złoża; rozwiązania wspierające efektywność energetyczną, w tym kogeneracja i magazynowanie energii; systemy wspierające monitorowanie, gromadzenie i analizowanie informacji o środowisku naturalnym; technologie wspierające gospodarkę o obiegu zamkniętym oraz gospodarowanie odpadami; technologie wodno-ściekowe; niskoemisyjny transport; technologie wpierające ochronę różnorodności biologicznej.

Czytaj więcej

Skomentuj