Sąd Europejski wydał wczoraj wyrok w sprawie Tempus Energy Germany GmbH i T Energy Sweden AB przeciwko Komisji Europejskiej dotyczący anulowania decyzji KE o rynku mocy w Polsce.

Sąd, utrzymał w mocy decyzję Komisji Europejskiej akceptującą polski rynek mocy. Zarzuty Tempus Energy i T Sweden zostały odrzucone. W swym wyroku utrzymano w mocy decyzję KE akceptującą polski rynek mocy. Minister Klimatu i Środowiska przyjął wyrok z zadowoleniem.

– Rynek mocy, który jest narzędziem zapewniania bezpieczeństwa energetycznego będzie mógł funkcjonować w niezmienionym kształcie. Wyrok w sprawie polskiego rynku mocy jest szczególnie istotny obecnie, kiedy systemy energetyczne przechodzą transformację w kierunku niskoemisyjnym, a zapewnienie odpowiednich rezerw mocy i jej dostępności jest kluczem do stabilnych dostaw energii elektrycznej – powiedział Michał Kurtyka.

Rynek mocy jest środkiem pomocy publicznej, który przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego. W konkurencyjnych aukcjach, dostawcy mocy mogą uzyskać kontrakt w zamian za zapewnienie dostępności mocy i dostarczanie energii elektrycznej w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa systemu energetycznego.

W grudniu 2017 r. przyjęta została ustawa wprowadzająca w Polsce rynek mocy. Polska uzyskała akceptację tego mechanizmu pomocy publicznej ze strony KE w lutym 2018 r. W marcu 2019 r. firmy Tempus Energy Germany GmbH i T Energy Sweden AB wystąpiły do Sądu UE przeciwko Komisji Europejskiej wnosząc o anulowanie tej decyzji KE.

“Rzeczpospolita Polska oraz PGE Polska Grupa Energetyczna ora firmy Enel X i Enspirion przystąpiły do sprawy w charakterze interwenientów po stronie KE. Rząd RP, reprezentowany przez Pełnomocnika RP przed TSUE, przy wsparciu ze strony Ministerstwa Klimatu i Środowiska, a wcześniej Ministerstwa Energii, pracował nad przygotowaniem jak najlepszej argumentacji popierającej KE oraz broniącej jej decyzję” – informuje MKiŚ.

Czytaj więcej

Skomentuj