Modernizacja zalewu Ruda potrwa dwa lata, już wyłoniono jego wykonawcę. Początkowo planowano przeprowadzić przetarg jesienią tego roku, tymczasem wykonawca został wyłoniony na przedwiośniu. Firma z Grudziąca wykona rewitalizację za około 14,5 mln zł.

W początkowej fazie modernizacji zalewu zostanie poddana renowacji tama.  Powstanie na niej nowa oświetlona droga oraz nieistniejąca obecnie przepławka dla migrujących ryb i innych zwierząt. Ponadto odnowiona będzie sama zapora, a cały zalew zostanie odmulony, dzięki czemu będzie głębszy.

Modernizacja zalewu w dwa lata

Prace będą podzielone na dwa etapy. W pierwszym woda będzie spuszczona tylko z części zlokalizowanej w okolicach tamy. Po zakończeniu prac na tym odcinku zostanie on napełniony i wtedy będzie spuszczona woda z drugiej części. Będzie to możliwe, ponieważ na czas remontu powstanie tymczasowa zapora specjalnie w tym celu skonstruowana. Taki podział umożliwi przetrwanie zwierzętom wodnym zasiedlającym ten zbiornik wodny.

Modernizacja zalewu oczekiwana od kilku lat

Zalew Ruda został oddany w 1976 r. w wyniku spiętrzenia wód górnego biegu Mławki. Jego budowa rozpoczęła się 1971r., dzięki staraniom Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Mławskiej, miejscowych władz i wielu mieszkańców miasta. Powstał jako zbiornik retencyjny, przeznaczony do magazynowania wody rzeki Mławki dla potrzeb nawadniania użytków rolnych w dolinie rzeki poniżej zbiornika. Szybko stał się miejscem letniego wypoczynku
i rajem dla wędkarzy. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mławie urządził w nim strzeżone kąpielisko z drewnianymi pomostami, a na brzegu plażę, plac zabaw dla dzieci, wypożyczalnię sprzętu wodnego. Modernizacja zalewu na tak szeroką skalę planowana była już w 2017 r., realizacja tych planów nastąpi w latach 2022-2023.

Czytaj więcej

Skomentuj