Dziś w Krakowie odbędzie się debata „Parlamentu Młodzieży 2009” na temat roli tworzyw sztucznych w ochronie klimatu i oszczędności energii.

Organizatorem tego wydarzenia jest Fundacja PlasticsEurope Polska, która jest polskim oddziałem europejskiego Stowarzyszenia Producentów Tworzyw Sztucznych PlasticsEurope. Podczas debaty spośród ponad 100 uczestników obrad wyłonionych zostanie 10 najlepszych mówców, którzy w listopadzie 2009 roku w nagrodę pojadą na debatę finałową do Rzymu, aby podjąć dyskusję na ten sam temat z uczniami z 8 innych krajów europejskich.

Debata krajowa w Krakowie odbywa się pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej oraz Prezydenta Miasta Krakowa i poparciu tej inicjatywy udzielonym przez Ministra Środowiska. Realizowana jest w ramach drugiej już edycji międzynarodowego konkursu „Youth Parliament”, którego pilotażowa edycja odbyła się w Warszawie w 2007. Jej zwycięzcy wraz z reprezentantami podobnych debat, które odbyły się w 10-ciu innych krajach UE, uczestniczyli w roku ubiegłym w ogólnoeuropejskiej debacie finałowej w Brukseli, w gmachu Parlamentu Europejskiego i pod patronatem jej przewodniczącego – Hansa-Gerta Pötteringa. W roku bieżącym jako lokalizację europejskiego finału konkursu wybrano Rzym, ze względu na jego historyczną rolę w procesie tworzenia Unii Europejskiej. Tam właśnie w 1957 r. podpisano Traktaty Rzymskie, w tym jeden ustanawiający Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), będącą podwaliną obecnej UE.

– Naszym celem jest uwrażliwienie młodych Polaków na problemy ochrony klimatu, zabezpieczenia potrzeb energetycznych i racjonalnej gospodarki energią oraz roli i znaczenia tworzyw sztucznych w rozwiązywaniu tych problemów, a także w racjonalnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi – powiedział dr inż. Grzegorz Rytko, Dyrektor Zarządzający Fundacji PlasticsEurope Polska.

„Parlament Młodzieży 2009; Energia – Ochrona klimatu – Tworzywa sztuczne” to konkurs w formie debaty, który jest adresowany do uczniów szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego. W pierwszym etapie konkursu uczniowie za pośrednictwem szkół nadsyłali zgłoszenia, w których przedstawiali swoje przychylne lub krytyczne stanowiska na temat roli tworzyw sztucznych w ochronie klimatu i oszczędności energii. Organizatorzy wyłonili 104 najciekawsze zgłoszenia których autorzy zostali zaproszeni do udziału w debacie Parlamentu Młodzieży w Krakowie. Wszyscy Ci uczniowie mają szansę na nagrodę główną, czyli wyjazd na europejskie obrady „Youth Parliament” do Rzymu. Zdobywcy nagrody głównej zostaną wyłonieni zarówno spośród 32 autorów najlepszych, nadesłanych konspektów, którzy podczas obrad będą poproszeni o zaprezentowanie swoich poglądów w wystąpieniach indywidualnych, jak i spośród pozostałych. uczniów, którzy będą mogli przedstawiać swoje opinie w czasie przeznaczonym na dyskusję – komentując lub zadając pytania dotyczące prezentacji indywidualnych.

Uczestnicy obrad „Parlamentu Młodzieży”, będą oceniani przez Jury konkursu według następujących kryteriów: wartość merytoryczna wypowiedzi, interesująca argumentacja, niezależność opinii oraz umiejętność prezentacji. W skład Jury debaty-konkursu „Parlament Młodzieży 2009” wchodzą przedstawiciele: przemysłu, nauki, administracji, organizacji ekologicznych, pedagogów oraz mediów. 


 

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj