Komunalny Związek Gmin „Dolina Redy i Chylonki” oraz Zakład Utylizacyjny z Gdańska po raz dziesiąty zorganizowali Młodzieżowy Parlament Ekologiczny (MPE). Jest to przedsięwzięcie, podczas którego młodzież pracuje nad formułowaniem zagadnień z zakresu ochrony środowiska. Praca odbywała się w ośmiu komisjach parlamentarnych (w dniach 21-22 marca br.), a wypracowane tam postulaty poddano głosowaniu (23 marca). Tematyka tegorocznej edycji MPE obejmowała ochronę dziedzictwa przyrodniczego, dbałość o czyste powietrze, ekologiczny styl życia, ratowanie Bałtyku, ekologiczny styl życia pod patronatem miasta, stworzenie większej liczby miejsc edukacji ekologicznej, wykorzystanie alternatywnych źródeł energii oraz segregację odpadów. Wszystkie zagadnienia omawiane w poszczególnych komisjach oscylowały wokół lokalnych problemów w zakresie ochrony środowiska.

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj