Zarząd Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach przyznał gminie Zebrzydowice preferencyjną pożyczkę do kwoty 82 tys. zł z przeznaczeniem na dofinansowanie demontażu, transportu i unieszkodliwienia wyrobów azbestowych.

Dzięki temu zniknie eternit pokrywający dachy 49 budynków mieszkalnych i gospodarczych na terenie Zebrzydowic. Szacuje się, że do połowy listopada w ramach tego zadania usuniętych i unieszkodliwionych zostanie ponad 77 ton azbestu pochodzących z powierzchni ok. 7 tys. metrów kwadratowych.

Od 2004 roku na realizację 111 przedsięwzięć związanych z likwidacją prawie 8,5 tysięcy ton odpadów zawierających azbest Fundusz udzielił pożyczek w kwocie 6,2 mln zł oraz dotacji w kwocie blisko 5 mln zł.

Tylko w 2009 roku ze środków WFOŚiGW w Katowicach na wsparcie zadań związanych z usuwaniem i unieszkodliwianiem azbestu wydano w postaci preferencyjnych pożyczek i dotacji blisko 4,5 mln zł. dla kilkunastu gmin województwa śląskiego, a także czterech przedsiębiorców i dziesięciu spółdzielni mieszkaniowych.

O dofinansowanie łącznych działań związanych z demontażem i unieszkodliwianiem azbestu mogą ubiegać się jednostki samorządu terytorialnego przedkładając zbiorczy wniosek obejmujący budynki wszystkich zainteresowanych osób, wspólnoty mieszkaniowe, osoby fizyczne w ramach bankowych linii kredytowych ze środków WFOŚiGW ( w powiązaniu z dociepleniem), inne podmioty gospodarcze posiadające obiekty z azbestem.

źródło: wfosigw.katowice.pl

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj