Jak wynika z opublikowanego przez Komisję Europejską podsumowania, europejskie firmy wyemitowały w 2008 r. o 3 proc. mniej CO2 niż rok wcześniej.

Rok 2008 był pierwszym rokiem drugiej fazy działania unijnego systemu handlu emisjami (ETS), w której celem jest ograniczenie emisji o 6,5 proc. Także polskie zakłady ograniczyły w zeszłym roku emisję: z 209,6 do 204,1 mln ton. Znacząco wzrosły tymczasem w zeszłym roku emisje Belgii, Wielkiej Brytanii oraz Holandii. W sumie unijne zakłady uczestniczące w ETS wyemitowały 2,06 mld ton CO2. Unijny system rozdziału limitów emisji (tzw. kwot) i handlu nimi działa od 2005 roku i ma się przyczynić do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych.

źródło: PAP

UDOSTĘPNIJ

Czytaj więcej

Skomentuj